Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
D75380e4 900a 43f5 972c 58c91e8b31f0
Höstens strategimöten är nu beslutade till 17 september respektive 24 november.
 
Om tio år är den mobila datatrafiken inomhus, i våra byggnader, cirka tio gånger större än summan av all mobil datatrafik 2020 – såväl inomhus som utomhus. Självklart kommer detta att ändra på fastighetsbolagens sätt att förhålla sig till mobil datatrafik. Höstens strategimöten kommer därför att fokusera på affärsmodeller och firstline-support. Två centrala frågor för att den mobilt uppkopplade tekniken ska bli verklighet och fungera i praktiken över tid.
 
Affärsmodeller
Mobil teknik har till stor del handlat om makronätet de senaste fyrtio åren. Själva idén med en mobiltelefon har varit att kunna tala i telefon – mestadels utomhus. Efter introduktionen av smartphones finner vi att användningen har skiftat från telefonsamtal till internetanvändning – mestadels inomhus. När 5G nu kommer med sakernas internet och med högre radiofrekvenser, kommer förväntningarna att öka på fastighetsägarna. Förväntningar på att det ökande behovet av mobilt data inomhus kan tillgodoses. Med denna utveckling kommer nya affärsmodeller.
 
Detta blir semesterläsning i hängmattan. Två av veckobreven under juli kommer att fokusera på två av de grundläggande aspekterna för att fastighetsägare ska klara hyresgästernas förväntningar – den egna rådigheten och förmågan att kunna möta växande behov av mobildata med fokus på sund affärsmässighet.
 
Firstline-support
Fastighetsägarnas hyresgäster kommer att omge sig med ett ökande antal mobilt uppkopplade ägodelar. Även själva fastigheten kommer att få ett ökande antal mobilt uppkopplade insatsvaror, exempelvis el- och energimätning, som kommer att vara lagstiftad. Den sammantagna ökningen av mobilt uppkopplade produkter kommer givetvis att skapa ett behov av teknisk support. Utöver den traditionella tekniska fastighetsförvaltning som vi är vana vid, kommer den framtida tekniska supporten att få ytterligare en dimension att ägna sig åt. Med ett ökande antal mobilt uppkopplade saker av skiftande komplexitet. För att hanteringen ska bli kostnadseffektiv krävs ny kompetens, nya stödsystem och nya processer.
 
Två av veckobreven under juli kommer att fokusera på två av de grundläggande aspekterna för att fastighetsägare ska klara hyresgästernas förväntningar – kostnadseffektivitet och förmågan att kunna möta ett växande behov av support.
 
Stöd till fastighetsbolag – från ax till limpa
Projektet 5G i byggnad räknar redan på lösningar för hur fastighetsbolag ska kunna bygga kostnadseffektiva inomhusnät. Det finns gedigna beräkningsmodeller framtagna som också beaktar önskemålen från fastighetsbolag att kunna arbeta med skalbarhet över tid. Ett antal alternativa affärsmodeller är framtagna som beaktar vilka kostnadsbesparingar som mobiloperatörerna kan tillgodoräkna sig när fastighetsägare bygger egna nät. Affärsmodellerna kommer att behandlas under strategimötet den 17 september 2020. 
 
Höstens strategimöten blir de tionde och elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G.
 
Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.
 
Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.