Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Da5a600c 2120 4e43 9b6d 0d781ec015b5
Seminarium 7 september
Svenskt flyg elektrifieras och digitaliseras. 5G kommer att ge stora möjligheter till teknisk utveckling, även för flygplatser. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inleder det seminarium den 7 september som manifesterar hur svenskt flyg nu utvecklas på land och i luften. En utveckling som också påverkar varuleveranserna till kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. 

Framgångsrika tester i Kina visar vägen. Det digitaliserade och elektrifierade flyget visar prov på kostnadsreduktioner upp till 80% inom Last Mile Delivery – med motsvarande minskning av koldioxidavtrycket. Jämfört med exempelvis snabbtåg, är också koldioxidavtrycket minimalt när själva infrastrukturen ska uppgraderas. Det visar de inledande undersökningar som nu genomförs i projektet Den autonoma flygplatsen.

Sverige har en framstående position i arbetet med framtidens flyg. Ericsson har redan börjat leverera 5G-nät till tio franska flygplatser. Heart Aerospace i Göteborg kommer redan 2026 att leverera sitt första eldrivna flygplan som är certifierat för kommersiell flygning. Saab Digital Air Traffic Solutions bygger obemannade flygledartorn. ABB utvecklar elförsörjning och laddningsutrustning till eldrivna farkoster på flygplatsen. ABB Robotics utvecklar en ny generation robotar som passar e-handel och automatiserade leveranser. ASSA-ABLOY har färdiga lösningar för säkerhet och passagekontroll för gods och passagerare. Teracom har högmaster med 5G-nät för luftfart – som på sikt ska täcka hela Sverige – där helikoptrar, flygplan och drönare ska kunna skicka och ta emot information via ett trådlöst bredband i luften. SAS utvecklar nya digitala lösningar för bättre passagerarupplevelser.

Även internationellt pågår utveckling i ett allt ökande tempo. Ett hundratal företag världen över utvecklar drönare för varu- och persontransport. Det första fraktflygplanet utan pilot har gjort sin första leverans i USA under våren 2021. En ”helt autonom demonstration dörr till dörr av kommersiellt fraktflygplan” är ett väsentligt steg som kompletterar Den autonoma flygplatsen i visionen om flyget som ett hållbart och kostnadseffektivt transportslag.  

Den 7 september blir det alltså ett seminarium som sammanfattar hur Svenskt flyg utvecklas med nya tekniska landvinningar. En utveckling som även omfattar hur kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter kan utvecklas för att passa en utvecklad e-handel med automatiserade hemleveranser. Det blir fokus på en rikstäckande logistikstruktur som bidrar till att hela Sverige kan leva.

I projektet 5G i byggnad har svenska Teracom involverats för att kunna garantera säkerhet och redundans. Teracom har av regeringen fått ett utvidgat uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörsegment. Transporter är ett sådant. Det är primärt i låg tätortsgrad och i luften där Teracoms högmaster kan ge den mobila uppkoppling som saknas. 

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.