Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
2c2b7533 39e3 d62b 3bdd f0bb00d41803

Föreskrifter för läkemedelsleveranser
Sommaren 2022 publicerar Läkemedelsverket nya föreskrifter för leverans av läkemedel. Det är föreskrifter som också kommer att påverka läkemedelsleveranser med drönare och andra autonoma leveransformer. Med nya krav på överlämnande och kvittens kommer det att behövas säkra molntjänster.

Globalt är leveranser av läkemedel och labprover med drönare två av de dominerande användarfallen. Det aktualiserar behovet av gemensamma lösningar som också blir rikstäckande. Det skulle möjliggöra snabba och multimodala transporter över hela landet – med inbyggd säkerhet för avsändare och mottagare. Inte minst för läkemedel, labprover och medicinsk utrustning – men också för reservdelar till industrin.

Drönartransporter mellan flygplatser
Det finns en rad europeiska initiativ för autonom flygfrakt mellan flygplatser. Förutsatt att en gemensam logistikstruktur kan komma på plats, kan flygplatsleveranserna bli ett mer hållbart transportslag än lastbil – med totalt 200 flygplatser och flygfält i Sverige. Det blir viktigt för transporter som kan vara livsavgörande.

Orter utan flygplats
Även svenska orter som inte har en flygplats kan involveras i logistikstrukturen genom att automatiska eller manuella omlastningar sker från vingförsedda drönare till drönare som är byggda utan att behöva en landningsbana. Så kallade ”droneports” ersätter flygplatser. Det blir drönare av typen VTOL (vertical take-off and landing) som kommer att användas i droneports samt för omlastning och leverans till slutdestinationer.

Last Mile Delivery
Last mile är den sista delen av en resa, som omfattar förflyttning av varor från ett transportnav till en slutdestination. En autonom transport behöver inte bara uppkoppling och teknik för att kunna navigera till sin slutdestination. En paketleverans ska kunna säkras med Chain of Trust. Paketet ska kunna levereras in i huset och kvitteras. Här behövs digitalisering med smarta lösningar. Drönarens app och husets app behöver samverka i det gemensamma molnet – oavsett operatör.

Last Inch Delivery
En stor utmaning för slutleveranser med drönare är att säkra landningsytan hos mottagaren. Det kommer att kräva en dockningsmetodik med noggrannhet kring några centimetrar. Hänsyn måste tas till vind, paketets vikt och andra variabler. Landningsytan får en mekanisk lösning och en triangulerande signalfyr som underlättar dockning. Drönaren dockar och släpper paketet förutsatt att mottagaren har kvitterat mottagningen.

Krav på säkra moln
Drönarleveranser blir en av de första applikationerna för det övergripande projektet Cloud of Cloud Infrastructure Project. Som namnet indikerar lanserar projektet en ny svensk molnstruktur som möjliggör för tredjepartleverantörer att bidra med sina appar för att kunna skapa nya tjänster. Saab och Teknikmarknad samverkar i två drönarprojekt just med syftet att skapa de tekniska koncept som krävs för att drönarleveranser ska bli verklighet.

För intresserade sjukhusregioner startar ett projekt för anpassning av fastigheter för drönarleveranser redan till hösten.

Smarta städer blir verklighet
Hur smarta städer kan integreras och förverkligas, kommer sommarens veckobrev att handla om. Det är också temat den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

MedTech Connectivity Sandbox – startseminarium
För det globala samordningsprojektet MedTech Connectivity Sandbox blir integrationen med edge computing, moln-av-moln och koppling till journalsystem en central uppgift. Till hösten planeras därför ett startseminarium som kommer att ha detta tema. Mer information presenteras inom kort på https://www.teknikhuset.org/.