Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Dc6c26e3 40ed 4902 9f3b 6bded8f5cddd
Det är i RAN-rummet det sker. Det är här systemeringen inför nya releaser av 5G-standarden diskuteras och beslutas. För tillfället digitalt uppkopplat men fortfarande i färd med att slutföra arbetet med release 17 – den kanske mest avgörande releasen för 5G. RAN står för Radio Access Network – och arbetet leder till funktionerna i det framtida mobila nätet.

3GPP är den globala paraplyorganisation som producerar de rapporter och specifikationer som definierar 3GPP-teknik som 5G. 3GPP förenar totalt sju utvecklingsorganisationer för telekommunikation, från Asien, Nordamerika och Europa. 3GPP-specifikationer och studier är bidragsstyrda av medlemsföretag, i arbetsgrupper och på teknisk specifikationsgruppsnivå. Därför deltar flera hundra delegater i arbetet – vilket borgar för att 5G blir den världsomspännande standard som alla förväntar sig.

Just i RAN-gruppen, ansvarig för framtagningen av 5G-standardens kommande releaser, pågår arbetet för fullt. Med ordförande Balazs Bertenyi från Nokia har utvecklingsarbetet gått fortare än beräknat. I en intervju på TelecomTV berättar Balazs Bertenyi att såväl utvecklingen som lanseringen av 5G-standarden har gått över förväntan. Utvecklingsprocessen har gått dubbelt så snabbt som för utvecklingen av LTE.
Lanseringstakten av 5G exempelvis i Sydkorea har överträffat både prognosen och tidigare lanseringar inom mobil teknik.

Release 16 har mestadels fokuserat på att möjliggöra kablagefria industriella applikationer. Det innebär att kommunikationen mellan industriutrustningar ska fungera bättre trådlöst jämfört med tidigare fältbussteknik med kabel.

Release 17 innebär det stora utvecklingssteget jämfört med tidigare mobila standarder. 4G hade ett relativt enkelt användarfall inom telekommunikation. Med 5G är intresset stort från andra ekosystem att kunna koppla upp sig på 5G-standarden. Exempelvis Wi-Fi, internet, satellit och drönare. Det innebär i klartext att release 17 bidrar till att 5G blir ryggraden i den globala mobila digitaliseringen. Det förklarar också framgångarna för 5G i Asien. 

Positionering med centimeter-noggrannhet är ytterligare en dimension som läggs till arbetet i RAN-gruppen. I samband med positioneringen kommer även krav på låg latens för att möjliggöra realtidsbeslut i industriprocesser – även i industriprocesser där de uppkopplade objekten rör på sig. Det är kvaliteter i 5G-standarden som även kommer till användning för självkörande bilar. Det förklarar varför 5G kommer att bli den globala standarden både inomhus och utomhus.

RAN-gruppen består av ett stort antal arbetsgrupper som representerar olika sektorer och olika branscher. Arbetet utförs löpande, även mellan RAN-gruppens möten, i separata gruppmöten, digitala möten och mailmöten. RAN-gruppen lägger tusentals och åter tusentals timmar på att 5G ska bidra till den industriella revolution som redan har inletts. Med tekniska kvaliteter som övertrumfar all annan mobil teknik.

Att bygga kostnadseffektiva inomhusnät kommer utöver de tekniska kvaliteterna att inkludera både affärsrelaterade och juridiska frågeställningar. Projektet 5G i byggnad tar därför initiativ till att via en förening kunna erbjuda oberoende rådgivning, utredningar och myndighetsdialog. Därför inleds nu samverkan med Användarföreningen, som har fem års erfarenhet av lagreglerad teknik inom samhällskritisk verksamhet. Teknikhuset lanserar också ett omfattande seminarieprogram inför 2021 – där 5G-applikationer utgör kärnan.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.