Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
3ab21706 8331 6cd9 f3a5 d31816161248
WBA OpenRoaming TM
WBA OpenRoaming är en roaming-tjänst för samverkande organisationer. En tjänst som möjliggör en automatisk och säker Wi-Fi-uppkoppling för användare som befinner sig i nya inomhusmiljöer. Med WBA OpenRoaming skapas en öppen anslutning för alla organisationer i det trådlösa ekosystemet – parallellt med 5G. Med OpenRoaming slipper användaren fråga efter ett password.

WBA – Wireless Broadband Alliance – är den globala organisationen för Wi-Fi. Motsvarigheten för 5G heter 3GPP. WBA har visionen att driva Wi-Fi-utvecklingen inom det globala trådlösa ekosystemet. 

WBA OpenRoaming är alltså utformad för att ”överbrygga klyftan” mellan mobil och Wi-Fi genom att möjliggöra en nära sömlös och säker nätverksåtkomst för användare, utan att ständigt behöva omregistrera sig och logga in på olika nätverk.

Tjänsten WBA OpenRoaming omfattar tre nyckelelement:
 1. En federation av nätverk och identitetsleverantörer 
  för att möjliggöra automatisk roaming med Wi-Fi. 
 2. Cybersäkra och skalbara Wi-Fi-anslutningar 
  mellan olika organisationer som ingår i WBA OpenRoaming. 
 3. Automatiserade ramverk för roamingkonsortiumkoder (RCOI) 
  för att stödja policybestämning för enheter och nätverk. 
Viktiga beslut för fastighetsägare
Fastighetsbolag har viktiga beslut framför sig när det gäller att säkra en cybersäker och fungerande teknisk inomhusmiljö får sina hyresgäster.  Med OpenRoaming introduceras en ny möjlighet som ger ett bidrag till kalkylen.

Den kalkyl som ger svar på hur många nätverk och hur många tekniska standarder det är rimligt att samhället ska investera i. Samhället introducerar ju standarder för att det ska bli enklare och billigare.

Det är positivt att Wi-Fi hänger med i utvecklingen – i en värld som står inför ökande cyberhot. Det kvarstår emellertid sex punkter som svenska fastighetsbolag bör ta med i kalkylen:
 1. EU-kommissionen lanserar 5G som ryggraden i Europas digitalisering
  2018 betalade Sverige nästan 40 miljarder kronor i avgift till EU och fick ungefär 13 miljarder tillbaka i olika stöd. Sverige är ett av de länder som betalar mest per capita. För att få mer finansiellt utbyte, är det rimligt att vara en del av EU:s inre digitala marknad – med 5G. Det gäller i synnerhet offentligt ägda fastighetsbolag.
 2. Fastighetsbolag inkluderas i NIS 2-direktivet.
  Många hyresgäster kommer att behöva stabiliteten och säkerheten i ett licensierat 5G-spektrum som klarar störningar bättre. För fastighetsbolag kommer det att regleras i NIS 2-direktivets nationella lagstiftning hur hyresgäster med samhällsviktiga tjänster behöver säkra sin verksamhet för att inte drabbas av dryga viten.
 3. Wi-Fi drar mer ström och fastighetskostnader
  När batteridrivna sensorer för fastighetsteknik ska anslutas behövs uppkoppling till accessnätet. En Wi-Fi-uppkopplad sensor drar i dagsläget minst tio gånger mer ström än en 5G-sensor. För fastighetsbolag innebär det att batterier måste bytas varje år för Wi-Fi-sensorn, jämfört med var tionde år för 5G-sensorn. 
 4. Det behövs kabelfria lösningar för fastighetstekniken
  Eftersom Wi-Fi inte är lämpligt för batteridrivna sensorer för fastighetsteknik på grund av dålig driftstid, måste Wi-Fi kompletteras med exempelvis LoRaWAN. Nackdelen med denna konfiguration är att fastighetsägare då behöver två parallella fastighetsnät, Wi-Fi + LoRaWAN. Med 5G access behövs bara ett fastighetsnät.
 5. Olicensierade spektrum innefattar störkällor
  Eftersom Wi-Fi och LoRaWAN använder olicensierat spektrum där det kan finnas störkällor från andra användningsområden, ökar risken för störningar. 5G använder licensierat spektrum som är rent från andra störkällor. Speciellt viktigt rörande NIS 2-direktivets krav på nät- och informationssäkerhet i olika kritiska sektorer. 
 6. Hyresgäster globalt väljer 5G framför Wi-Fi.
  Nyligen genomförda marknadsundersökningar på tidiga 5G-marknader indikerar snarare att användarna själva är på väg att välja bort Wi-Fi. På de 26 marknader som har undersökts, tycks betalande konsumenter öka 5G-användningen och samtidigt minska Wi-Fi-användningen. Senaste veckobrevet.
Projektet 5G i byggnad fortsätter givetvis att kommentera den globala utvecklingen för inomhusnät. Detta område är kostsamt för fastighetsbolag och förtjänar därför en bred och noggrann genomlysning. Cyberhoten ökar globalt och kommer att driva utvecklingen mot garanterat End-to-End-säkra system.

En svenskspråkig version av NIS 2-direktivet finner du i länken: NIS 2-direktivet

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.