Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
482ce8ea 2b32 45c1 a894 763cdf1e8d03
5G, elektromagnetiska fält och hälsa
När den egna personalen ställer hälsorelaterade frågor i samband med mobil digitalisering är det viktigt med fakta. Det är givetvis angeläget att kunna ge beskedet att mobiltelefonens ökade användning inte har skapat ökad ohälsa. Därför handlar årets fjärde seminarium om just detta – 5G, elektromagnetiska fält och hälsa.

Viktigt att ge besked 
Den forskning som exempelvis Världshälsoorganisationen (WHO) sammanställer, ger stöd åt vad svenska expertorganisationer och myndigheter redan har kunnat konstatera. Trots att mobiltelefoner har ökat i användning, så finns det inte belägg för motsvarande ökning av någon hälsorelaterad diagnos. Medellivslängden för svenska män och kvinnor har ökat stadigt varje år sedan mobiltelefonin introducerades 1979. Vi tycks bli friskare och leva längre. Det finns ingen ökning i exempelvis antal hjärntumörer per capita som skulle kunna kopplas till en ökad användning av mobiltelefoner.   

Det har inte heller varit möjligt att med forskning säkert kunnat fastställa några hälsorelaterade negativa effekter av den icke-joniserande strålning som mobiltelefoner ger upphov till. Värmen från mobiltelefonen kan påverka vävnader – därför är rekommendationen att använda handsfree istället för att hålla telefonen vid örat.

De positiva effekterna är betydande
Det är viktigt med fakta om mobil telekommunikation och digitalisering.  
  • Dels för att mobilen är en utbredd och uppskattad tillhörighet i vardagen. Det märker vi alla när vi glömmer mobiltelefonen hemma eller när batteriet tar slut. Det är inte bara en telefon som vi bär på – vi använder mobiltelefonen även som bankkontor, brevlåda, uppslagsverk, morgontidning, tv, resebyrå, postorderkatalog och kamera. Mobiltelefonen underlättar och berikar våra liv.
  • Dels för att mobil telekommunikation uppenbarligen redan räddar liv och i sin nya form e-hälsa också kommer att möjliggöra bättre hälsa för många. För medborgare med en eller flera folksjukdomar, kommer e-hälsa att möjliggöra ett normalt liv med tidig indikation om något onormalt inträffar. Tidig indikation av ohälsa ger ökad livskvalitet, räddar liv och spar pengar åt sjukvården.
  • Dels för att mobil telekommunikation och digitalisering medför mer miljövänliga och hållbara lösningar som i sin tur kan påvisa positiva hälsoeffekter. E-handel är ett uppenbart exempel som innebär mindre bilåkande och därmed mindre mängder av partiklar i luften. Det är vetenskapligt validerat att oren luft utgör ett allvarligt hälsoproblem som kostar stora belopp för vården och omsorgen. 
Information är avgörande
Frågan om hälsoeffekter kommer upp i samhällsdebatten med jämna mellanrum. Introduktionen av 5G är ett sådant tillfälle. Därför blir informationen viktig. Seminarium 4 syftar till att presentera den forskning som är etablerad – presenterad av experter som besitter den erfarenhet och kunskap som behövs för att dra riktiga slutsatser.

Att 5G kommer att flytta in i byggnader är ytterligare ett skäl till att stanna upp och diskutera. Det finns skäl att också förklara för personal och hyresgäster att strålningen minskar när antennerna monteras närmare användaren inomhus.

Idag är den vanligaste situationen att vi använder vår mobiltelefon inomhus, med mobilen uppkopplad till en antenn som är monterad utomhus. Antenner sitter ofta på en mast eller på ett hustak i grannkvarteren. Radiosignalen från mobiltelefonen måste alltså ta sig igenom en vägg och vidare till en antenn som kanske finns någon kilometer bort. För detta krävs en viss effekt, som levereras av batteriet i mobilen.

Om antennen istället sitter tre meter bort i samma rum, krävs inte lika stor effekt för att sända radiosignalen.

Ju närmare antennen sitter, utan väggar att passera, desto mindre effekt behövs för att signalen ska nå fram. Batteriet håller längre. Behovet av strålningseffekt minskar.

Med 5G-antenner i byggnader, kommer vi dessutom att få tillgång till samma säkra End-to-End-system för mobiluppkoppling som vi använder utomhus. För medborgare med folksjukdomar, ökar då möjligheten till säker trendmonitorering, dygnet runt – sju dagar i veckan. I bostaden, på bussen, på arbetet eller under den stärkande promenaden. Begynnande ohälsa kan upptäckas med trendmonitorering innan det är för sent. Begynnande ohälsa kan upptäckas på ett tidigt stadium. En målsättning som även våra sjukhusregioner vinner på.

Den 9 mars anordnas ett seminarium med temat 5G, elektromagnetiska fält och hälsa. Detta seminarium kommer att manifestera den teknikutveckling som ska leda till att mobil kommunikation inte påverkar hälsan negativt utan faktiskt möjliggör bättre hälsa. Med vetenskapliga underlag och internationellt erkända experter kommer också sambanden till hälsa att förklaras. Med en teknik som ännu tidigare kan indikera ohälsa hos sin bärare. Även SKR deltar med frågor kopplade till PBL och Miljöbalken när det gäller antenner och master.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.