Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
179b9571 955c 4dcb 932e 62f825aeb488
5G – Lokala tillstånd 
Under 2021 lanseras 5G i Sverige. Post- och telestyrelsen (PTS) förbereder också ett erbjudande till fastighetsbolag och andra aktörer som möjliggör ett eget frekvensband inomhus. Parallellt ger den nya 5G-tekniken ny snabb radioteknik för högmaster i glesbygd.
 
Det blir avgörande för regioner, kommuner och allmännyttans fastighetsbolag att sätta sig in i det nya som kommer. Vad innebär Lokala tillstånd? Vilken lagstiftning berörs? Vilka möjligheter leder den nya tekniken till? Hur kan glesbygd dra nytta av de nya möjligheterna? Vilka krav ska ställas på leverantörerna?

Den mobila digitaliseringen kommer att påverka allt fler områden i våra liv. Eftersom vi tillbringar 90% av vår tid inomhus, är det primärt i våra byggnader som digitaliseringens stora förändringar kommer att äga rum. Därför blir framtida tjänsteleveranser starkt förknippade med inomhusnätens förmåga. På så sätt blir också fastighetsägarnas ansvar större.  

De närmaste tio åren kommer lokalbehoven att förändras snabbt med en allt intensivare digitalisering. Efterfrågan på mobilt data kommer att fördubblas var tredje år. Egen rådighet och flexibilitet blir därför två nyckelbegrepp för fastighetsbolag. Digitaliseringen påverkar den egna fastighetstekniken. Digitaliseringen kommer att påverka hyresgäster – hemma och på arbetet. Digitaliseringen påverkar hållbarheten i alla dess delar. Hyresgäster kommer därför att ha ökande förväntningar på hyresvärden. Fastighetsbolag måste i sin tur kunna ha en direkt påverkan på sitt fastighetsinnehav, så att hyresgästerna kan leva sina liv, sätta igång och jobba och hänga med i utvecklingen. Fastighetsbolag måste ha egen rådighet över teknikutvecklingen. 

När makronätet för 3G avvecklas de närmaste åren kommer mottagningen inomhus att bli sämre. Hyresgäster som har ett behov av bra mobiluppkoppling från alla fyra operatörerna kommer att kräva detta. Då behövs en beredskap i form av ett komplett SLA (Service Level Agreement). Alternativt kan den egna rådigheten ordnas genom en Neutral Host.

Vilket alternativ som än väljs, behövs insikten i vilka vägval som finns. I Europa finns en förståelse för att digitaliseringen är avgörande för näringslivets konkurrenskraft. Det finns därför en politisk vilja att tillgängliggöra de möjligheter som behövs. 

Lokala tillstånd
Tysklands motsvarighet till PTS, telekommunikationsregulator Bundesnetzagentur (BNetzA), tilldelar licenser till sökande för att distribuera privata 5G-nätverk, "lokal Netze" på tyska – med 3,7 GHz till 3,8 GHz spektrum. Arbetet med lokala nät i Tyskland inleddes i april 2020 och har under det första året fått ett positivt mottagande. I ett pressmeddelande innan jul meddelade BNetzA ”genom att tilldela spektrum för lokala 5G-nätverk skapar vi utrymme för innovation för företag. Det har varit ett stort intresse för spektrumet, och vi räknar med att ett stort antal ansökningar återstår”.

Även svenska PTS motiverar sitt kommande erbjudande om lokala tillstånd med utvecklingsmöjligheten för svenska organisationer. Syftet med lokala tillstånd är enligt PTS att ”möta olika sektorers uttryckta behov av lokal 5G-användning inom- och utomhus i hela Sverige”. Därtill att ”möjliggöra för mer riktade aktörer att hjälpa olika näringar med en anpassad digitalisering av respektive verksamhet”.

Paraplynät och digitala oaser
Luleå tekniska universitet och Teracom har i samband med introduktionen av 5G tagit utvecklingssteg som även involverar extrem glesbygd. Dels handlar det om att använda exempelvis Sveriges många högmaster för att leverera 5G. Högmasterna är 300 meter höga och kan skapa en luftburen 5G-uppkoppling till ett samhälle tiotals mil bort. Dels handlar det om att skapa ”digitala oaser” några mil bort från närmaste 5G-mast. En digital oas kan utformas så att utvalda hushåll med stora digitaliseringsbehov kan få en fullt fungerande 5G-uppkoppling. Teracom vidareutvecklar lösningarna i projekt Oden, med utgångspunkt från Nackamasterna. 

Den 25 maj anordnas ett seminarium med temat 5G – Lokala tillstånd. Detta seminarium kommer att manifestera den teknikutveckling som ska leda till egen rådighet för fastighetsägare och mobilt bredband i extrem glesbygd. Med vetenskapliga underlag och exempel från Norrbotten och Stockholms skärgård kommer sambanden att förklaras. Med en teknik som möjliggör trendmonitorering av multisjuka äldre i extrem glesbygd. Med exempel från stora och små fastighetsbolag. Även SKR deltar med frågor kopplade till PBL och Miljöbalken när det gäller digitala oaser.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.