Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Bfb17a93 a8d1 9125 1574 989d5ec00ecd

Integration för hybridnät
Det är dags att boka in 18 oktober.
Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer, för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik. Programmet hittar du genom att klicka på länken:

Klicka här – Seminarieprogram - Integration i nya molnet

SCADA-system, Real Estate Core och Cloud of Cloud representerar tre grundläggande ingredienser i den integrationsplattform som presenteras den 18 oktober. För fastighetsbolag generellt – men specifikt för fastighetsbolag som har koppling till statliga organisationer, regioner och kommuner – så kallade väsentliga entiteter. Målbilden inkluderar både multivariat integration och nya tjänster.

Lång lista med saker utomhus
Enheter utomhus som kommunicerar med byggnader utgör en ökande trend.
Listan blir allt längre med saker som i en snar framtid har en digital relation med en byggnad. Såväl saker som återfinns inomhus som utomhus. Såväl kortsiktiga som långsiktiga relationer. En elbil ska laddas, en drönare ska leverera paket, en elrullstol ska öppna en dörr, en smartphone ska låsa upp ytterdörren, en blodsockermätare ska kopplas upp, och familjens katt ska komma in på kvällen.

Ontologi är den vetenskapliga termen för sakernas egenskaper och relation till omgivningen. Ontologi är därför ett centralt begrepp för de system som hanterar saker i digital form – så kallade digitala tvillingar (Digital Twins).

Lång lista med saker inomhus
Det finns flera olika system i en byggnad för att styra exempelvis klimat, belysning, passerkontroll och IoT-enheter – för att inte tala om behovet av att interagera med anläggningsförvaltning och ekonomisystem. Dessa stora mängder med heterogent data behöver organiseras i just digitala tvillingar om de ska bidra till en kostnadseffektiv och miljövänlig fastighetsförvaltning.

I en övergripande hantering av en fastighet ingår därför BMS (Building Management System), BIM (Building Information Modeling), IoT (Internet of Things) och affärssystem i olika former. Ett övergripande hanteringssystem erhålls genom att kombinera sakernas ontologi med sakernas API:er – därtill med ett lämpligt sätt att visualisera.

SCADA-system
De traditionella styr- och reglersystemen för byggnader har med åren utvecklats till kompetenta och öppna integrationsplattformar för hantering av det mesta av teknik i en byggnad. Inomhusmiljö, passagekontroll och brandlarm är de kanske vanligaste exemplen. Den 18 oktober deltar Schneider Electric som är en av de större aktörerna globalt. Med nära 500 000 EcoStruxure-installationer globalt, diskuteras hur traditionell fastighetsteknik i en snar framtid kan fungera ihop med omgivningen. Redan idag har EcoStruxure fler än 250 tredjepartsleverantörer anslutna.

Real Estate Core
Real Estate Core är en ideell organisation registrerad i Sverige av fastighetsägare, programvaruhus och forskningsinstitutioner som grundare och huvudsponsorer av Real Estate Core-projektet. Syftet med konsortiet är att skapa en miljö för samarbete och kunskapsdelning mellan fastighetsägare och samarbetspartners, att prioritera och organisera utveckling av delade ontologifunktioner och tillhörande teknologi och mjukvara samt att vara en talande partner för offentlig och privat sektors ontologi och kopplade datasatsningar inom fastighets- och byggbranschen. Den 18 oktober presenterar Vasakronan initiativet.

Cloud of Cloud
Den 11 maj 2022 lanserade Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Teknikföretagen samt de svenska industrikoncernerna Ericsson, ABB och Saab en ny svensk satsning som heter Avancerad Digitalisering. Ett av uppstartsprojekten är det strategiskt övergripande projektet Cloud of Cloud Infrastructure Project. Som namnet indikerar lanserar projektet en ny molnstruktur som möjliggör för tredjepartleverantörer att bidra med sina appar för att kunna skapa nya tjänster. Konkurrenskraften stärks genom att möjliggöra för ekosystem med många appar att fungera tillsammans. På så sätt uppnås vinsterna av den fjärde industriella revolutionen – med utvecklad integration mellan utrustning, system och personal. En ny infrastruktur med ett större inslag av autonomi. Från hälso- och sjukvård till industri.

Journalsystem
Runt om i världen lanseras en ökande mängd hälso-appar, ombesörjda såväl av hälso- och sjukvård, äldreomsorg som av kommersiella teknikleverantörer. Utvecklingen av sensorer för multivariata distansmätningar av hälsa har störst ökningstakt i världen, jämfört med hälsosensorer i stort. För fastighetsbolag kommer trycket att öka när det gäller att kunna erbjuda säkra och lagenliga alternativ för uppkoppling av ny e-hälsa. För sjukhusregioner och kommuner kommer trycket att öka när det gäller att kunna visualisera distansdiagnostik i våra journalsystem. Den 18 oktober deltar en av världens största leverantörer av journalsystem, CompuGroup Medical, med erfarenhet av hur logfiler kan lagras och slutligen sammanställas i ett journalsystem, på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Forskning och allmännyttan
Plan- och bygglagen (PBL) är den övergripande lagstiftning som bland annat reglerar vilken teknik som ska finnas i svenska byggnader. I samband med att Sverige får en ny socialtjänstlag i januari 2023, kommer även PBL att uppgraderas. Enligt PBL ska byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hälsa. När NIS2-direktivet blir svensk lagstiftning om två år, innebär det att kraven på de tekniska egenskaperna skärps exempelvis för kommunalt ägda fastighetsbolag. Kommuner klassificeras som väsentliga entiteter av EU. Den 18 oktober diskuteras därför PBL och utmaningarna för allmännyttans fastighetsbolag, däribland samordning och samverkan.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

MedTech Connectivity Sandbox – startseminarium
För det globala samordningsprojektet MedTech Connectivity Sandbox blir integrationen med edge computing, moln-av-moln och koppling till journalsystem en central uppgift. Till hösten planeras därför ett startseminarium som kommer att ha detta tema. Mer information presenteras inom kort på https://www.teknikhuset.org/.