Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
C1aa61c9 3c39 21aa fb82 17b87ac09ab3

Smarta städer - Klimat och miljö

Smarta byggnader – smarta städer
Utan smarta byggnader blir det inga smarta städer. Sveriges medborgare vill ha smartare materialflöden.

Klimat och miljö
I en snar framtid kommer samhället att utöka de lösningar som omvandlar avfall till energisystem, där avfall återvinns som fjärrvärme, el, biogas, biogödsel och material, minskar mängden avfall och används som en förnybar och miljösäker energikälla. Byggnader kommer i allt större utsträckning att hantera materialflöden. Med intelligentare digitalisering. Även här behövs nya investeringar och digitalisering med smarta lösningar. Enligt EU:s avfallshierarki ska EU-länderna: 1. Se till att avfall inte uppstår alls. 2. Återanvända så mycket som möjligt. Av det som återvinns i Sverige går 35 procent till materialåtervinning. Om processen digitaliserades skulle materialåtervinningen kunna öka.

Smarta städer blir verklighet
Hur smarta städer kan integreras och förverkligas blir temat på det uppkopplade seminariet den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!