Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
5e5cef8e 894e 4115 9c7b 66c9ecebe772
Projektet Den autonoma flygplatsen har nu premiär med de första anslutna svenska regionala flygplatserna. Redan i december inleds förstudierna lokalt. Det blir ett ambitiöst projekt med Sveriges ledande forskare, ledande industriföretag och en samlad bransch. 5G i byggnad leder projektet och sammanfattar visionen i ett bredare perspektiv med tre banbrytande teknikinslag i centrum – 5G, elektrifiering och drönare. Flyget är inte på väg att försvinna. Även om coronakrisen har skapat osäkerhet om flygbranschens överlevnad så råder det inget tvivel om att teknikskiften håller på att förändra hela den politiska debattarenan rörande våra transportslag.

Begreppet flygskam kommer därför att erodera lika snabbt som det intog samhällsdebatten. Det kritiserade flygbränslet ersätts redan med en mer miljövänlig el- och vätgasdrift. Användning av drönare för person- och varutransporter blir en integrerad del av Sveriges 33 regionala flygplatser. Automatiseringen av flygplatserna bidrar dessutom till att driftkostnaderna kan minskas. Luftburna transporter är åter ett transportslag att räkna med. Till förmån för extrem glesbygd – exempelvis skärgården och Norrlands inland.

5G kommer att vara en möjliggörande kraft i flygets utveckling – inom tio centrala områden:
  1. Satellit och drönare. Release 17 ska definiera hur 5G kopplar till angränsande ekosystem, däribland satellit och drönare – båda centrala för flygets utveckling.
  2. Broadcasting. Release 17 ska även definiera hur 5G kopplar till sändningar. Det möjliggör trådlöst uppkopplade informationsskyltar och terminaler på flygplatsen.
  3. Separerade nät. 5G-standardens Network slicing möjliggör separata nät i samma inomhusnät. För fastighetsägare, flygoperatörer, hyresgäster och konsumenter.
  4. Självkörande fordon. 5G är en central teknikdel för självkörande fordon inomhus och utomhus. Exempelvis bagagetransporter, snöröjning och inspektion.
  5. Energieffektivitet. 5G-lösningar som NB IoT och LTE-M kommer att möjliggöra mer energieffektiva byggnader på flygplatser samtidigt som inomhusklimatet förbättras.
  6. Automation. 5G blir kommunikationslösningen för den automation och robotisering som flygplatsen använder för bagage- och godshantering.
  7. Säkerhet. 5G blir en integrerad del i skalskydd, passagekontroll och säkerhet. End-to-end-säkerheten i 5G blir en naturlig del av flygets chain-of-trust-lösningar.
  8. Internkommunikation. 5G blir den bärande tekniken för PMR – Privat Mobil Radio för markpersonal och flygledartorn – högupplöst multimedia med låg latens.
  9. Telemetri. 5G blir informationskanalen när telemetrisk information hämtas från flygplanen under start och landning för att effektivisera och garantera säkerhet.
  10. Konsumentuppkoppling. 5G blir mobiltekniken för passagerare och besökare i flygplatsens lokaler samt i markburna och luftburna fordon vid en flygplats.
Tillsamman med en forskargrupp från KTH och Linköpings Universitet diskuteras nu med Svenska Regionala Flygplatser om kommande steg.

Med forskningsprojektet ”Energiomställning för en mer hållbar flygindustri” och hållbarhetsprojektet Grön Flygplats skapas sammantaget en stark samling med 25 flygplatser. Slutmålet är att utveckla svenska flygplatser samt att skapa en svensk exportprodukt. Det finns 40 000 flygplatser globalt med motsvarande behov som de svenska.

Den autonoma flygplatsen utgör ett aktuellt exempel på en samhällskritisk applikation där 5G som säkert end-to-end-system blir det bärande nätet både inomhus och utomhus. Här har 5G de tekniska kvaliteter som krävs för att både bli mer kostnadseffektivt och mer säkert än jämförbara alternativ som exempelvis Wi-Fi 6.

Att bygga kostnadseffektiva inomhusnät kommer utöver de tekniska kvaliteterna att inkludera både affärsrelaterade och juridiska frågeställningar. Projektet 5G i byggnad tar därför initiativ till att via en förening kunna erbjuda oberoende rådgivning, utredningar och myndighetsdialog. Därför inleds nu samverkan med Användarföreningen, som har fem års erfarenhet av lagreglerad teknik inom samhällskritisk verksamhet. Teknikhuset lanserar också ett omfattande seminarieprogram inför 2021 – där 5G-applikationer utgör kärnan.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.