Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
4494efea f16c 532d 7a88 fe4181809881

Den autonoma flygplatsen

Drönartaxi på parkeringshuset på Malmö Airport.
Det är ett av flera exempel när svenska flygplatser nu lägger sista pusselbiten för att definiera flygplatsen som nod för framtidens digitaliserade flygtransporter. Ett annat exempel är godstransporter med drönare.

Initiativet Den autonoma flygplatsen startades 2020 av 5G i byggnad tillsammans med Ericsson, Saab, Assa Abloy, Combitech och LFV. Sedan dess har initiativet utvecklats i många olika riktningar. Däribland delprojektet Den autonoma flygplatsen – nod i framtidens drönarleveranser.

Den autonoma flygplatsen – nod i framtidens drönarleveranser
Målet med projektet är att skapa en teknisk och kommersiell lösning för Den autonoma flygplatsen, med fokus på Last Mile Delivery. Flygplatser har sedan decennier en inbyggd kapacitet att hantera de regulatoriska krav som kommer att ställas på autonoma lufttransporter med hög grad av digitalisering. Såväl för persontransport som för godstransport. Flygplatser har också landningsbanor, lokaler och andra resurser.

3GPP blir det naturliga valet
Ett av de mer dominerande regulatoriska kraven på autonoma lufttransporter är den mobila uppkopplingen. En drönare måste ständigt vara uppkopplad för att kunna leva upp till EU:s nya standard för autonoma drönartransporter – U-space. Till detta kommer andra kommande lagkrav från EU, exempelvis NIS 2-direktivet och RCE-direktivet. Det gör att 3GPP-standarder blir det naturliga och globala valet för autonoma drönartransporter.

NIS 2-direktivet – väsentlig entitet
Lufttransporter definieras som ”väsentlig entitet” i enlighet med NIS 2-direktivet. Det innebär att drönare och dess omgivande digitala system ställs inför höga krav när det gäller cybersäkerhet. En central funktion är att vidmakthålla en säker mobil uppkoppling, såväl utomhus som inomhus. Det är väsentligt att i varje ögonblick kunna veta var Sveriges autonoma drönare befinner sig – även när de befinner sig i en hangar.

Kommunikation med byggnader
Drönare måste därför kunna vara mobilt uppkopplade också inomhus, vilket ställer krav på inomhustäckningen. I samband med passagerartransporter, ska drönaren ingå i det system för digital och fysisk access som släpper ombord rätt passagerare till rätt drönare. Även vid lastning och lossning av gods behöver drönaren kunna kommunicera med byggnader. Exempelvis för att öppna luckor för leverans in i en byggnad.

Seminarium
Det seminarium NIS 2-direktivet 2023 som arrangeras den 7 februari behandlar cybersäkerhet även för autonoma drönartransporter i relation till byggnader. NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom lufttransporter – som väsentlig entitet. Cybersäkerhet kommer att beröra allt fler organisationer. Det finns därför ett behov av att belysa NIS 2 ur olika synvinklar. Under seminariet sätts cybersäkerheten i första rummet, med juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.

Klicka här – Seminarieprogram NIS 2-direktivet 2023

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.