Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
6204d9c0 661e e2a5 08be d3f4bde998d9
PTS Lokala tillstånd
EU lanserar 5G som ryggraden i Europas digitalisering. Därför är PTS förslag om Lokala tillstånd ett bra förslag. Det är dessutom ett förslag som ligger i linje med EU-kommissionens ambitioner att sätta fart på innovationer och investeringar i Europa. Det finns möjliga förbättringar i förslaget – förbättringar som projektet 5G i byggnad har bidragit med att specificera, i diskussionen med olika sektorer i samhället. 

Om en dryg vecka, den 15 juni 2021, ska remissvar ha inkommit till Post- och telestyrelsen (PTS). Den 2 juni samlades därför en grupp från olika sektorer för att diskutera vad förslaget betyder just för deras specifika digitalisering. Gruppen bestod av representanter från fastighetsbolag, teknikleverantörer, branscher med stora behov av mobil digitalisering samt representanter från forskning inom byggvetenskap.

Gruppen anser att PTS erbjudande är bra för Sverige och har specificerat ett punktprogram med argument för hur ett bra förslag kan bli bättre:

Begränsa sökande till fastighetsägare
Mobiloperatörer som beviljades nationella blocktillstånd den 19/1–2021 skall inte kunna söka Lokala tillståndom inte mobiloperatören och fastighetsägaren är överens. Ifall en mobiloperatör gör avtal med fastighetsägaren skall de andra mobiloperatörerna erbjudas anslutning med nationell roaming.

Planera ett större frekvensområde
Frekvensområdet 80MHz, som kanske bara är 50MHz i praktiken, är troligen för litet för flera applikationer.

Utöka tidsfristen för montage
6 månader är för kort tid för att få rätt utrustning på plats för den som ansöker om Lokala tillstånd.

Ställ likvärdiga krav
De höga krav som ställs på makronäten ska också ställas på nät med Lokala tillstånd.

Utöka tillståndstiden
PTS föreslår fem års varaktighet för Lokala tillstånd. Tillståndstiden bör snarare vara sju år. Sju år är ofta den avskrivningstid för utrustning som används bland operatörer som har mobilnät. En möjlig förlängning upp till tolv år vore lämpligt.

Underlätta koppling till externa nät
Vid behov möjliggöra anslutning till externa nät (mobila makronät, ISP’er, etcetera) så de lokala näten kan stödja tjänster som sträcker sig utanför fastigheten.

Möjliggör tidigare nummerserier
Stora organisationer till exempel i Göteborg har fortfarande många fasta nummer baserat på 031 (geografiskt nummer). De vill undvika att tvingas byta nummer till ett 07x för alla sina anslutningar ifall de inför ett privat mobilt nät i sina fastigheter baserat på lokala tillstånd. Att byta telefonnummer medför extrakostnader samt svårigheter för de som under lång tid har använt de geografiska numren.

Kräv ibruktagande av mobila nätkoder
Behovet av mobila nätkoder är avhängigt av vilken modell för inomhusnät som väljs. Krav på ibruktagande ska gälla både Lokala tillstånd och mobila nätkoder.

Möjliggör roaming
För de som skall ansöka om Lokala tillstånd är det viktigt att de vet villkoren för tillträde och nationell roaming innan de ansöker om Lokala tillstånd och börjar investera i fastighetsnät för 5G-NR och 5G-Core.

När PTS har färdigställt erbjudandet om Lokala tillstånd, arrangerar projektet 5G i byggnad ett uppföljande seminarium. Mer information om detta distribueras efter sommarledigheten.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.