Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
0070ac4c 1a12 764e ba45 d6fff48436ba

Norsk kämpaglöd, schweizisk precision och finsk sisu
5G-etableringen i Europa och i världen är kartlagd av branschorganisationen GSMA och befäster ledande ländernas ordning.

Norge, Schweiz och Finland är snabbast på bollen när det gäller Europas byte till 5G-abonnemang.

I en internationell jämförelse ligger Europa dock efter – såväl Sydkorea, USA, Japan och Kina har starkare positioner. Både när det gäller abonnemang och makronätets 5G-täckning för medborgarna. Det framgår av GSMA-rapporten The Mobile Economy Europe 2022.

Sverige halkar efter
Enligt GSMA har 16 procent av norska telekomkunder bytt upp sig till 5G-abonnemang, räknat i juni 2022. Motsvarande studier för Sverige ger 8 procent.

Enligt GSMA är den dominerande anledningen till att Europa ligger efter att medborgarna är ”nöjda med nuvarande uppkoppling”. Här har givetvis statsmakter en viktig roll i att tillse att innovationstakt och utvecklingstakt håller en nivå som gagnar näringslivets konkurrenskraft och samhällets förmåga att leverera välfärd. Att en höjd teknisk utvecklingsnivå påverkar en nations välstånd, råder det inte längre något tvivel om.

2025 - 5G utbyggt på ledande marknader
I sin senaste rapport bedömer GSMA den genomsnittliga 5G-penetrationen till 44 procent till 2025, med Storbritannien och Tyskland som förväntas leda på 61 procent respektive 59 procent.

GSMA-analytikerna bedömer dock att även dessa länder sannolikt ligger efter globala ledaren Sydkorea, som GSMA bedömer ha uppnått en penetration på hela 73 procent år 2025. Motsvarande penetration i USA och Japan, cirka 68 procent vardera.

GSMA pekar på takten i täckningsexpansionen som en "nyckelfaktor", och hävdar att nästan en tredjedel av den europeiska befolkningen inte skulle kunna ta emot 5G år 2025, jämfört med mindre än 2 procent i USA och Sydkorea.

EU satsar på 5G – inte på Wi-Fi
EU satsar både politiskt och finansiellt stora belopp på 5G. Programmet Gigabit for everyone, 5G everywhere visar vägen för EU:s ambitioner. Digital Europe Programme, the Connecting Europe Facility samt The Recovery and Resilience Facility som tillhandahålls till EU:s medlemsstater, erbjuder en möjlighet för operatörer att samarbeta med regeringar för att förbättra uppkopplingen i hela samhället och driva post-pandemins ekonomiska återhämtning i hela regionen.

Rekordstora satsningar på 5G
EU-kommissionen lanserar 5G som ryggraden i Europas digitalisering. I satsningarna blir 5G ett av sju flaggskeppsinitiativ i RRF, The Recovery and Resilience Facility, med historiskt stora finansiella satsningar. Den första 5G-utlysningen löpte mellan december 2021 till mars 2022 och uppgick till hela 2,7 miljarder kronor. Först ut var Connecting Europe Facility (CEF Digital), som står värd för den inledande utlysningen. Denna första satsning på 5G under tre månader (december-mars) kan jämföras med den satsning på Wi-Fi som CEF gjorde under tre år (2018-2020) om blygsamma 120 miljoner euro. Satsningen på WiFi4EU motsvarar knappt 47% av den inledande 5G-utlysningen och 6% av samtliga utlysningar från CEF.

Det råder alltså inget tvivel om att EU har valt väg för den inre digitala marknaden och satsar rekordstora belopp på 5G. Fler utlysningar är att vänta från CEF, om totalt 21 miljarder kronor. Några fler EU-satsningar på Wi-Fi har inte annonserats, inte heller som flaggskeppsinitiativ.

Behov av nya regelverk
Enligt GSMA stödjer den europeiska telekombranschen den politiska ambition och vision som fastställs av EU rörande 5G. Samtidigt menar GSMA att om inte regelverken i EU-staterna förändras, kommer EU:s anslutningsmål inte att nås.

Politiker och tillsynsmyndigheter bör se till att regleringsåtgärderna på EU-nivå och nationell nivå överensstämmer med visionen om det digitala årtiondet och skapa pro-investeringspolitik för att driva ekonomiskt tillväxt och social välfärd.

Medan 5G har potential att leverera betydande värde för den gemensamma digitala marknaden, förblir mobilsektorn starkt reglerad och påverkad av fragmenterade politiska ramar. Att få 5G rätt även regulatoriskt, bör vara av högsta prioritet för EU. Den huvudsakliga stödfinansieringen finns ju för 5G – snarare än för Wi-Fi.

5G inomhus och utomhus ger smarta städer
Det är en kombinerad utbyggnad av 5G inomhus och utomhus som skapar förutsättningarna för smarta städer. Smarta städer är ett av svaren för att kunna energieffektivisera nu när energipriserna i världen skapar oro.

Smarta städer
Hur smarta uppkopplingar och smarta städer kan integreras och förverkligas i Sverige blir temat på det uppkopplade seminariet den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.