Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
B08dbc41 35c1 48ba 9a89 67a9d75c3753

I veckan inleds planeringen för kommande samordningsmöte i Region Gävleborg. Regionens tio kommuner deltar i diskussioner om hur teknikvalen kan samordnas. Trygghetsboendet i Sandviken blir underlag för diskussionerna och omfattar myndighetsgemensamt data samt säkra nät, datalagring och integrationsplattform.

Samordningen i Region Gävleborg handlar i grunden om två viktiga frågor. Dels hur sjukhusregionens insamling av hälsodata kan samordnas i kommunens äldreboende. Dels hur detta arbete kan samordnas med samtliga kommuner i en region.

Det kommande regionmötet kommer därför att diskutera de lösningsförslag som tagits fram för projektets trygghetsboende i Sandviken. Det blir därefter en sammanfattande diskussion om frågor av gemensamt intresse för regionen och de tio kommunerna:

  1. Säkra nät

  2. Datalager med fyra nivåer

  3. Integrationsplattform med dashboard

Den integrationsplattform som projektet diskuterar, har till syfte att hålla ordning på all teknik som hanteras inom äldreomsorgen i Sandvikens kommun. Det inkluderar även sådan fastighetsteknik som i en framtid kan indikera om något ovanligt inträffar för den boende. Användning av duschen kan vara ett sådant exempel. Givetvis med godkännande från boende och anhöriga.

Den integrationsplattform som inledningsvis är aktuell för trygghetsboendet i Sandviken, kommer att sammanfattas av projektets teknikleverantörer.
 

Siemens Integrationsplattform med dashboard
Siemens Uppkopplad fastighetsteknik
Siemens Healthineers Hemmonitorering
Camanio Giraff
Tjeders Larm
RoboticsCare Intelligent dusch
Övrigt Uppkopplade hjälpmedel
5G-nätet Positionering


Siemens
Med mångårig erfarenhet från hemmonitorering och artificiell intelligens, exempelvis i utvärderingen av röntgenbilder, bidrar Siemens Healthineers med kunskap om hemmonitorering och multivariat analys. Siemens har även mångårig erfarenhet inom fastighetsteknik. I projektet bidrar därför Siemens med övergripande informationshantering. Det inkluderar även en dashboard, som hjälper äldreomsorgen att hålla ordning på all den teknik som kommun och region har användning av i såväl kvarboenden som äldreboenden. Diskussionerna i Region Gävleborg omfattar hur det nya journalsystemet kan integreras. Även inom detta område har Siemens Healthineers mångårig erfarenhet.

Camanio
Camanio tillhandahåller en öppen digital plattform som är navet för ett brett utbud av välfärdsteknik. I projektet fokuseras på Giraff, en av de produkter som är aktuell för en högupplöst 5G-applikation. Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma.

Tjeders
Tjeders har spetskompetens inom tjänsteleveranser av larm och kommunikationslösningar till företag, kommuner och regioner. Plattformen Tjeders Life är en smart, innovativ och skalbar tjänsteplattform som passar bra i exempelvis Sandvikens trygghetsboende. I projektets diskussioner fokuserar Tjeders på allmänna larm. Den öppna plattformen gör det möjligt att inkludera annan teknik och kommunicera till en integrationsplattform på en verksamhetsgemensam nivå.

RoboticsCare
RoboticsCare har skapat Poseidon, världens första hygienrobot. Egentligen är det en intelligent duschlösning, som hjälper äldre och rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. Därför passar den utmärkt i ett trygghetsboende. RoboticsCare utvecklar också Freja, en mindre variant av samma intelligenta duschlösning. Freja har samma mått som en duschkabin och får därför plats i de flesta badrum i ett kvarboende. I projektet inkluderas mobilt uppkopplad övervakning för att slippa signalkabel i våtutrymmet.

Uppkopplade hjälpmedel
Det 5G-nät som dimensioneras i Sandvikens trygghetsboende ska även kunna hantera olika stödfunktioner när det gäller hjälpmedel. Dels ska ett hjälpmedel, exempelvis en snarkmask, kunna kopplas upp för service och felsökning från regionens hjälpmedelsenhet. Dels ska en generell möjlighet till positionering förberedas med 5G-nätet som grund. Det avser hjälpmedel som används både inomhus och utomhus. På så sätt kan hjälpmedel hittas och på sikt kan självkörande funktioner underlättas.

Det inledande samordningsmötet bjuder in kommunernas IT-chefer för en första teknisk diskussion. Uppföljande möte är tänkt att involvera medicinska frågor. Exempelvis hur myndigheternas olika sensordata kan användas i multivariata applikationer. Det blir en diskussion som lägger grunden för artificiell intelligens (AI) i projektets förlängning.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.