Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
5f2712c0 1dd6 14f0 78ed 9797c12d59a6

5G – med nya drivkrafter
5G handlar allt mindre om mobiltelefoner.
Det som tidigare var en affär för mobiloperatörer, blir alltmer en affär för fastighetsbolag – med industrier, sjukhus och transporter. EU blir också alltmer angelägen om formerna för samhällets digitalisering – den politiska sfären vill nu delta i utvecklingen.

Det är dags för ett paradigmskifte för att få genomslag även kring hur våra framtida mobilnät ska utformas. Vi tillbringar 80-90 procent av vår tid inomhus. Fastighetsnätets betydelse blir allt större. Det är därför naturligt att fastighetsbolagen kliver fram.

Monopol – oligopol – polypol
Utvecklingen kopplat till inomhusnät har Financial Times redan lyft fram genom att summera den europeiska telekomsektorns bolagsvärderingar de senaste åren. Franska Orange, med 266 miljoner kunder, har tappat 25 procent av sitt värde de senaste fem åren. Spanska Telefónicas värde, med 345 miljoner kunder, har mer än halverats. Brittiska Vodafones värde, med 300 miljoner kunder, är ner närmare 30 procent. Att investera i inomhusnät skulle inte förbättra vinsterna, vilket i sin tur skulle påverka bolagens värdering ytterligare negativt. Därför blir det nya aktörer som kommer att investera i inomhusnäten. Därför erbjuder myndigheter som Post- och telestyrelsen (PTS) även nya frekvensområden för inomhusbruk.

Telekomsektorn har alltså på femtio år gått från monopol till polypol. Polypol kommer ursprungligen från grekiskan och betyder “försäljning av många“. Polypol beskriver en marknadsform där det finns många marknadsaktörer.

Från potatissamtal till intelligent dusch
I mobiltelefonins ungdom på 90-talet var utmaningen för mobiloperatörerna att få mobilnätet att räcka till för potatissamtalen. Potatissamtalet var det telefonsamtal som ringdes från bilen till bostaden för att meddela att hemkomst var beräknad inom tjugo minuter och att det således var dags att börja koka potatisen till middagen. Potatissamtalen var så många och vanliga runt 17:30-tiden att de utgjorde det årtiondets stora teknologiska utmaningar i makronäten. Kapacitetsutbyggnad utomhus var i fokus. Så är det också 2022.

Emellertid har utmaningarna med kapacitetsutbyggnaden de närmaste åren en helt annan karaktär. Nu ska en intelligent dusch kunna vara mobilt uppkopplad i ett badrum med betongväggar. GDPR, NIS2, RCE, Cybersecurity Act och patientdatalagen kräver dessutom säker datalagring och resilienta system. Kanalisation och gestaltning i nyproducerade byggnader föranleder därför KTH Byggvetenskap att överväga nya utbildningsprogram för civilingenjörer inom ABE-skolan på KTH. Nu ska kapacitetsutbyggnaden ske inne i byggnader.

Tyngdpunkten för kompetens inom 5G förskjuts alltså från renodlad telekommunikation till att också omfatta hur fastigheter ska gestaltas, konstrueras, byggas och förvaltas. Här har fastighetsbolagen ett tydligt ansvar såväl i förhållande till plan- och bygglagen (PBL) och jordabalken (JB) - rättsförhållanden rörande fast egendom. Därutöver påverkar ledningsrättslagen och lagen om elektronisk kommunikation de beslut om investeringar som krävs för kommande år. Fastighetsbolag är dessutom intresserade av egen rådighet – i syfte att maximera värdet på fastighetsinnehavet.

Investeringar i inomhusnät
2036 beräknas den årliga investeringen i inomhusnät vara lika stor som den årliga investeringen i utomhusnät. Det visar ABI Research i sin framtidsanalys. Drivkrafterna finns hos de hyresgäster som på konkurrensutsatta marknader väljer digitalisering som framgångsfaktor. Kraven kommer i första skedet att ställas på fastighetsmarknadens aktörer – hyresvärdar och fastighetsbolag. Inte bara av affärsmässiga skäl. Det tydliggörs också i de kommande EU-direktiv som reglerar framtida cybersäkerhet och datasäkerhet.

Tydlighet från EU
Även EU blir alltmer angelägen om formerna för samhällets digitalisering – och EU vill också delta i utvecklingen. EU-kommissionen lanserar 5G som ryggraden i Europas digitalisering. I satsningarna blir 5G ett av sju flaggskeppsinitiativ i RRF, The Recovery and Resilience Facility, med historiskt stora finansiella satsningar.

Det råder alltså inget tvivel om att EU har valt väg för den inre digitala marknaden. Framtiden är utstakad för 5G.

Fastighetsbolag behöver nu säkra sin rådighet och bli ledande samhällsaktörer – även när det gäller mobil digitalisering.