Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
50b0cb1f fe88 7c89 f7c6 bc0eb286e37b
Nya tillstånd från PTS
Arbetet med att lansera 5G fortsätter i Sverige. Den 17 juni presenterade Post- och telestyrelsen (PTS) inriktningen för tilldelning av tillstånd i tre frekvensband. De aktuella frekvensbanden är 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz och tilldelningarna ska möjliggöra 5G-användning.

Frekvensbanden kommer att tilldelas som nationella tillstånd genom auktion under tredje kvartalet 2023. Tillståndstiden kommer att vara minst 20 år. Villkoren ska vara teknikneutrala och kommer att möjliggöra användning av 5G och liknande teknologier, enligt PTS.

900 MHz
Frekvensbandet 900 MHz avses för följande användning 
 • Tågkommunikation bland annat tågradio för tal och datakommunikation och för teknisk implementering i 874,4–880 MHz och 919,4–925 MHz.
 • Användningar av kortdistansutrustning i 870–874,4 MHz och 915–919,4 MHz enligt i första hand EU-beslut.
 • Radar för luftfart i 960–1164 MHz och med allokeringar för tre olika tjänster förluftfart i ITU:s radioreglemente. Därutöver bland annat militär dataöverföring.
2,1 GHz 
Användningar i frekvensband angränsande till 2,1 GHz-bandet är följande:
 • Trådlösa telefoner (DECT) i 1880–1900 MHz-bandet
 • Mobil satellitkommunikation enligt EU-direktiv
 • Tillfälliga mobila videolänkar i 1980–2010 MHz-bandet
 • Tillfälliga mobila videolänkar i 2025–2110 MHz bandet
 • Militär användning, jordstationer (TT&C upplänk) 
 
2,6 GHz 
Användningar i frekvensband angränsande till 2,6 GHz-bandet är följande:
 • Mobil satellitkommunikation enligt EU-direktiv
 • Satellitnavigationssystem Galileo i 2483–2500 MHz-bandet
 • Radioastronomi i 2690–2700 MHz-bandet
PTS kommer att återkomma med konkreta förslag kring formerna längre fram i tilldelningsarbetet. Exempelvis förslag som berör utformning av villkor för täcknings- och utbyggnadskrav, eventuella behov av konkurrensåtgärder samt hur process och villkor för skydd av Sveriges säkerhet ska utformas.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.