Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
0d919029 ec65 48f2 b681 11da08297494
Från robotkirurgi till elmätning i källaren. Det blev en lista med ett hundratal 5G-applikationer för sjukhus när regiongruppsmötet med PTS gick av stapeln den 30 april. Även frågan om hur primärvårdens 5G-nät ska omfatta hemmonitorering i kommunerna diskuterades.
 
Ett fyrtiotal delegater från regioner, kommuner, multinationella medtech-företag och för dagen inbjudna Post- och telestyrelsen (PTS) bidrog till en spännande diskussion och en innehållsrik sammanfattning.
 
Deltagare från regionerna Stockholm, Göteborg, Jönköping, Örebro, Kronoberg, Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten deltog, med politiker och tjänstemän från en lång rad kommuner. En gemensam diskussion för regioner och kommuner är givetvis e-hälsa – mer specifikt hemmonitorering utanför primärvårdens egna väggar.
 
Hemmonitorering har sina rötter från 1983. Landstingen fick då ett lagreglerat uppdrag att arbeta förebyggande. Utöver att erbjuda sjukvård ålades landstingen att förebygga ohälsa hos befolkningen, genom insatser riktade såväl mot människorna som miljön. I en förlängning – med uppkopplade sensorer på kroppen – är det givetvis ett sammankopplat nät, utomhus och inomhus, som ska möjliggöra e-hälsa och hemmonitorering. Primärvårdens lagstadgade ansvar ska här samverka med exempelvis kommunernas lagstadgade ansvar inom äldreomsorgen. Detta passar väl med det erbjudande om lokala tillstånd som PTS avser att lansera i samband med introduktionen av 5G i slutet av 2020. Regioner och kommuner blir mer sammankopplade i samband med att fokus på e-hälsa ökar. Frågan om mobilt uppkopplad teknik blir en gemensam angelägenhet. Frågan om lagring av hälsodata blir en gemensam angelägenhet. Det ligger i regionernas intresse att avlasta primärvården de närmaste tio åren. Det ligger samtidigt i kommunernas intresse att uppnå en ökad digitalisering exempelvis inom hemtjänst de närmaste tio åren. Därför finns det anledning att också gemensamt reflektera över erbjudandet från PTS.
 
På sjukhusen kommer de mobila näten att bli alltmer innehållsrika. Det är inte bara DECT-telefoner som successivt försvinner och ersätts med 3GPP-standard. Minskande personella resurser kommer att leda till ett ökande behov av automatisering och artificiell intelligens (AI). Listan som regiongruppen och medtech-företagen gemensamt har bidragit till, innehåller ett brett spektrum av ny teknik. Robotkirurgi, mobilt uppkopplade operationssalar, uppkopplad monitorering, självkörande och uppkopplade sjukhussängar, uppkopplade madrasser, självkörande och uppkopplade elrullstolar, uppkopplad inomhusbelysning, uppkopplat skalskydd för fysisk och digital access och integrerade larmsystem från fastighet och verksamhet.
 
Även fastighetstekniken i sig bedöms vinna på att bli mobilt uppkopplad. NB IoT och LTE-M, båda väsentliga delar av 5G-standarden, kommer att öppna upp möjligheter till insatsvaror utan signalkabel. Den strömsnåla 5G-tekniken möjliggör batteridrift med driftstider runt tio år. Här kan ytterligare kostnadseffektivitet uppnås genom utvecklade informations-, styr- och underhållssystem.
 
De deltagande regionerna efterfrågar därför robusta system och egen rådighet. Delegater från regioner berör också möjligheten att vara sin egen operatör – med hänvisning till att de mobila näten kommer att bli alltmer produktionskritiska. Det är en hållning som också uttrycks från svenska industriföretag. Statligt ägda LKAB har cirka 25 personer som på heltid arbetar med kommunikation på bolagets verksamhetsorter – med 3700 accesspunkter, varav 3000 under jord. Ett produktionsavbrott värderas till 3,5 miljoner kronor per timme.
 
Här har 5G sina styrkor. En global standard med en dedikerad frekvens och en industriell struktur. Med en funktionalitet som med fördel kan appliceras både inomhus och utomhus – inte minst tack vare makronätet. Enkelheten och stabiliteten kommer att leda till en industriell revolution i många branscher. Regiongruppsmötet har visat att hälso- och sjukvårdssektorn är en av dessa. Sjukhus liknar alltmer en industri i sin tekniska struktur.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.