Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Cc3657e3 8195 4c93 8be9 f253192927c8
Sveriges högmaster – nya möjligheter
Den 19 januari fick den offentliga sektorn i Sverige en ny operatör för samhällskritiska 5G-applikationer. Teracom kan utnyttja en stark position med robust infrastruktur som nu öppnar nya möjligheter för svenska kommuner och regioner. Teracom utvecklar en ny marknad för 5G.

Under 5G-auktionen den 19 januari vann Teracom 80 MHz i frekvensutrymmet 2300-2380 MHz. Nu återstår för Teracom att paketera nya tjänster som kan säljas parallellt med sortimentet från Telia, Telenor, Tele2 och Tre. Det blir ett komplement till de kommersiella operatörernas utbud – under namnet Teracom Samhällsnät.

Det är kravbilden från samhällsviktiga aktörer som den kommersiella marknaden har svårt att tillfredsställa. De fyra kommersiella operatörerna levererar mobiltäckning där det är kommersiellt gångbart. För samhällsviktiga aktörer som polisen eller försvaret behövs täckning över hela Sveriges yta. Här kan Teracom tillhandahålla den pusselbit som saknas.

Robust infrastruktur ger nya tjänster
Teracom har sedan 30 år ett samhällsuppdrag att förvalta marknätet och bedriva utsändning av radio- och tv-program. Två viktiga delar i svensk medieberedskap. Nu öppnar Teracom upp för en helt ny marknad med den speciella infrastruktur och höga robusthet i näten som har byggts. Teracom har säkerheten i generna, med redundans i förbindelser och dieselgeneratorer som klarar flera dygns kraftavbrott. Det är kraven från public service som har satt standarden – att nätet alltid ska fungera.

I augusti 2020 beslutade Sveriges regering att utvidga Teracoms uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer. Det innebär att Region Stockholm och skärgårdskommunerna, inom sina samhällsviktiga verksamheter sjukvård och äldreomsorg, nu kan hitta lösningar som Teracom kan leverera med sin unika infrastruktur, exempelvis Nacka-masterna (bilden ovan).

I mars 2019 genomförde Teracom förvärvet av den svenska delen av telekomoperatören Net1, vars nät till stor del baserades på Teracoms infrastruktur med stor yttäckning och robusthet. Med svenska Net1, som numera kallas för Teracom Mobil, fick Teracom en stor grupp privatkunder i låg tätortsgrad. Kunderna använder tjänsten för så kallad fixed wireless access, bredband via mobilnätet. Ofta finns de på platser där andra stabila alternativ för uppkoppling saknas.

Med högmasterna och de nya 5G-frekvenserna skapar nu Teracom nya möjligheter för Sveriges kommuner och regioner. I projektet 5G i byggnad formas därför nya lösningar där även de fyra kommersiella operatörerna kommer att bjudas med. Målet är att ta Sveriges digitalisering till nya spännande nivåer – inom exempelvis äldreomsorg, sjukvård och flyg.

Den 25 maj arrangeras ett seminarium där mer information ges om Teracoms nya utbud – 5G – Lokala tillstånd. Då diskuteras utformning och egenskaper av de 5G-nät som ska ge mobil anslutning även i låg tätortsgrad. 

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.