Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Dfd1560a 27ff 4bae a392 b661b50dcf51
Med tanke på samhällets framtida tonvikt på e-hälsa, med wearables och hemmonitorering, kan ett säkert mobilt nät inomhus jämföras med de rullstolsramper som introducerades i början av 70-talet. Även medborgare med nedsatt funktion skulle ha tillgång till publika byggnader. Inte bara de personer som bodde eller arbetade i byggnaden för tillfället. Inledningsvis ritades ramperna som ett exotiskt men ganska fult arkitektoniskt påhäng. 50 år senare är rullstolsaccess en integrerad del av en byggnads gestaltning.
 
Andemeningen finns redan framtagen i nationella styrande dokument. Dels i Plan- och bygglagen (PBL), i Boverkets författningssamling (BFS) och dels i Boverkets byggregler (BBR).
 
Bestämmelserna i PBL är framåtblickande. De syftar till att främja en samhällsutveckling med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö även för kommande generationer. En byggnad ska dessutom vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 
Även samhällets ambitioner när det gäller e-hälsa regleras i PBL. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hälsa. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning.

Samtida och framtida tolkningar kommer även att påverkas av EU-direktiv, däribland NIS-direktivet som antogs 2016. Tidsfristen för ett nationellt införlivande av EU: s medlemsländer inföll den 9 maj 2018. Direktivet är därmed redan införlivat i svensk offentlig förvaltning.
 
NIS-direktivet har tre delar:
  1. Nationella kapaciteter, däribland cybersäkerhetsfunktioner.
  2. Gränsöverskridande samarbete mellan EU-länder.
  3. Nationell övervakning av kritiska sektorer; energi, transport, vatten, hälsa och finanssektor.
Resultatet av EU:s ambitioner kan redan utläsas i bland annat EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet: 5G-nät är den framtida ryggraden i våra alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. Miljardtals uppkopplade föremål och system berörs, även i kritiska sektorer som energi, transport, bankverksamhet och hälso- och sjukvård.
 
Det råder inget tvivel om att 5G tillmäts en större betydelse än jämförbara mobila tekniker. Kraven på säkerhet och samhällskritisk användning fäller avgörandet. 
 
Riksdagshuset 5-6 maj
Sveriges regering kommer därför att manifestera satsningen på 5G och e-hälsa i samband med presentationer och ett toppmöte på Riksdagshuset den 5-6 maj. Inför toppmötet den 6 maj meddelar regeringen om de satsningar som genomförs.
 
"Regeringen genomför nu den största satsningen på e-hälsa hittills. Under 2020 investeras 430 miljoner i digital utveckling inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Dessutom har regeringen tagit fram en treårig strategi för Vision e-hälsa 2025, tillsammans med SKR. En viktig komponent för genomförandet är 5G-tekniken. Hur kommer omställningen att gå till, vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna?"

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande seminarier. I seminarium 2 i april kommer valet av inomhusnät för 5G att behandlas.