Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Aa925dea 3f4c 481a 88b1 3dfe28298791
Välkommen tillbaka efter julledigheten. 
Välkommen till ett nytt år med projektet 5G i byggnad.

Det blir en rad nyheter inför det nya året – inte minst när det gäller projektets välbesökta strategimöten. I takt med att delprojekten utvecklas och blir mer detaljrika, kompletteras projektet 5G i byggnad med ett helt nytt seminarieprogram som kommer att lanseras successivt på en ny hemsida – www.teknikhuset.org.

För projektets deltagande organisationer är seminarierna kostnadsfria. Seminarierna finansieras med avgifter från externa besökare.

Teknikhuset har genom åren satt formerna för mötet mellan människa och teknik. Med forskning, utvecklingsprojekt och seminarier i sammanflätad samexistens. Antalet deltagare har ökat för varje år. Dialogen om ny teknik har visat sig vara konstruktiv och nyttig för utvecklingen. Därför är det naturligt att samla fler ämnen och deltagare i ett mer organiserat program för framtiden. Det är bra för teknikutvecklingen i Sverige.

Teknikhuset startade som ett samarbetsprojekt på KTH redan 2012. Det första temat för Teknikhuset hade sin start på Brinellvägen 48 på Campus KTH. Där gjordes de första installationerna för att minska riskerna för legionella i exempelvis äldreboenden och neonatalavdelningar på sjukhus. Tillsammans med fastighetsägarna Locum och Akademiska hus byggdes både testutrustningar och fullskaliga installationer. En expertpanel med specialister från en rad instanser deltog. Med specialister från dåvarande Smittskyddsinstitutet, KTH Kärnkemi, Boverket och VVS-installatörerna, sattes formerna för hur tekniken skulle utformas och användas. Nu används samma teknik för framtidens simhallar – bland annat i Stockholms stad och Gävle kommun. Nu utvecklar Teknikhuset också kunskap och lösningar kopplade till 5G.

Det seminarieprogram som nu tas fram för 5G delas inledningsvis upp i fyra delar.

5G i samhällskritiska sektorer
Samhällskritiska sektorer omgärdas av EU-direktiv, lagstiftning, standard och praxis. Under detta tema utveckla vi kunskapen kring hur mobil digitalisering skapar nya utvecklingsvägar i sektorer som har tuffa krav.

5G i byggnad
Wi-Fi har dominerat inomhusnäten och nu kommer 5G. Under detta tema utvecklar vi kunskapen om hur de tekniska standarderna utvecklas och påverkar framtida investeringsbeslut för inomhusnät.

5G i vård och omsorg
Samhällskritiska sektorer som vård och omsorg är reglerade av EU-direktiv och lagstiftning. Under detta tema utvecklar vi kunskapen om hur regelverken påverkar teknikvalen för inomhusnät i sjukhus och boendemiljöer.

5G och affärsstrategisk utveckling
5G utgör grunden för det som kallas den fjärde industriella revolutionen. Under detta tema utvecklar vi kunskapen om hur ny teknik kan forma nya affärsmodeller och nya kassaflöden i olika typer av verksamhet.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.