Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
7e81d408 e39b 4344 afa7 6f1f55a18ed5
För hälsovården och äldreomsorgen är det viktigt med en skarvlös mobil uppkoppling av teknik. Bärbara sensorer och elrullstolar ska kunna vara uppkopplade både inomhus och utomhus. NIS-direktivet och patientdatalagen är tydliga med säkerhetskraven. För en liten kommun blir det därför komplicerat att upphandla Wi-Fi. En 5G-lösning passar bättre.
 
Under strategimöte 10 den 17 september, gav Ericsson ytterligare klarhet i frågan om Wi-Fi 6 och 5G. Sedan 8 år tillbaka, då Ericsson förvärvade den kanadensiska Wi-Fi-leverantören BelAir Networks, har Ericsson haft både Wi-Fi och 3GPP-lösningar i produktsortimentet. Wi-Fi är en teknologi som hanterar radiosignalen från tekniken till antennen i huset, det som kallas accesspunkten. Wi-Fi-tekniken är också säkerhetsskyddad men bortanför accesspunkten är det andra leverantörer som överföringen måste förlita sig på, exempelvis VPN, för att få krypteringen att fungera. VPN står för Virtual Private Network – en säker förbindelse mellan två punkter genom kryptering.
 
För 5G-tekniken är det fem kvaliteter som motiverar att 5G blir det säkrare valet framför Wi-Fi 6 även för inomhusnät. Kommunikationssäkerheten, att kunna erbjuda ett komplett End-to-End-system med sammanhängande kryptering är en grundläggande kvalitet. Hanteringen av identiteten, att den teknikpryl som ska kommunicera verkligen kan identifiera sig på ett säkert sätt. Att End-to-End-systemet är privat och att andra inte kan se. Att 5G-nätet är robust och tåligt – både mjukvara och hårdvara. Det femte kriteriet är att 5G-tekniken uppfyller säkerhetskriterier av olika kategorier. 5G är helt enkelt konstruerat för att på bästa sätt klara av kritisk kommunikation mellan maskiner. Den tyska bilindustrin använder därför 5G i sina fabriker för att koppla ihop robotar som ska arbeta tillsammans, exempelvis.
 
Inne i en vanlig byggnad – precis som inom bilindustrin – kommer det att vara av intresse att olika teknikdelar kan kommunicera med varandra. 5G är framtaget just för detta – maskinkommunikation med industriella krav. Ett exempel för vård och omsorg är det användarfall som numera benämns Sömn och hygien. En person med funktionsnedsättningar ska kunna ta sig från sängen till duschen utan personlig assistans i bostaden. Genom att sängen, lyfthjälpmedlet, elrullstolen och den intelligenta duschen kan kommunicera med varandra trådlöst, är det möjligt att skapa olika samverkande funktioner. Genom att använda 5G chipsets i sina produkter, har leverantörerna ordnat den första funktionella förutsättningen för säker maskinkommunikation. Precis som i den tyska bilfabriken. Den andra funktionella förutsättningen är högupplöst bild för fjärrmanövrering, så att brukaren kan få viss fjärrmanövrerad assistens vid behov. Den högupplösta videosignalen med låg latens ställer också krav på ett privat, kapabelt, skarvlöst och säkert End-to-End-system. Tiden är förbi för obehöriga tjuvtittare – ett tidigt problem för exempelvis nattkameror i hemtjänsten.
 
Att en brukare kan sköta sin personliga hygien själv är inte bara en ekonomisk fråga för den enskilda kommunen. Det är främst en fråga om god livskvalitet och personlig integritet. Att kunna leva sitt liv på ett oberoende sätt. Att kunna leva sitt liv utan att vara beroende av andra – i de mest nakna och utsatta situationerna i vardagen. Den intelligenta duschen har kommit för att stanna. Nu ska den också bli uppkopplad.
 
Inom tio år har samhällets leveranskapacitet minskat med 30 % inom vård och omsorg. Det är därför nödvändigt att redan nu planera för säkra digitala lösningar i sjukvårdens och omsorgens byggnader. PBL, Plan- och bygglagen, resulterar i utdragna projekttider – upp till sju år. Den teknik som ska finnas tillgänglig i en byggnad som invigs om sju år måste alltså beslutas redan nu.
 
För alla fastighetsbolag är det därför avgörande att nogsamt sätta sig in i vilken typ av inomhusnät som är mest sannolik att utvecklas inom de närmaste tio åren. Den fjärde industriella revolutionen är här.
 
Av detta enkla skäl är det viktigt med egen rådighet. Ansvaret för den egna affärsverksamheten ligger hos fastighetsägaren. Ansvaret att bygga in teknik som håller över tid. Ansvaret att med teknikens hjälp kunna erbjuda sina hyresgäster tjänster och lösningar som är efterfrågade redan om ett, fem eller tio år.
 
En skarvlös mobil uppkoppling av teknik blir avgörande. I synnerhet för mindre fastighetsbolag. Även för mindre kommuner som inte har egna specialister som kan skriva de upphandlingskriterier som krävs för att få olika systemdelar att fungera som en helhet och med ett SLA som är hållbart. Om uppkopplingen inte fungerar säkert så kommer hyresgästerna snart nog att höra av sig.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.