Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Aef909d1 5da2 4b2d 9364 1d5b6c0e5056
Dataanvändningen ökar i samhället varje år. Den mobila uppkopplingen tar över – även inomhus. Den utveckling vi ser kommer att leda till att nya affärsmodeller introduceras. Såväl för produkter som för tjänster.
 
I projektet 5G i byggnad räknas det på hur de närmaste tio åren kommer att se ut. Det kommer givetvis att påverka hur våra investeringar bäst ska utformas. När det gäller att bygga inomhusnät kan det vara klokt att tänka efter före. I synnerhet när det gäller nyproducerade byggnader.
 
Med några antaganden om framtida utveckling av mobil datakommunikation ser vi att mängden mobildata som används i hyreslägenheter och kontorsbyggnader kommer att fördubblas var tredje år. En byggnad som konstrueras 2020 och står färdig 2027, kommer att behöva ett inomhusnät som klarar drygt fem gånger mer mobildata än vad vi använder år 2020. Inomhusnäten blir hygienfaktorer – lika självklara som dagens elledningar och avloppsrör. Det kommer att förväntas av fastighetsbolag att inomhusnät finns på plats. Ju mer mobildata vi använder, desto mindre sannolikt blir det att signalen tar sig genom en vägg. Vi kommer därför att få se en ökande antenntäthet inomhus. Fastighetsägare får därför ett ökande ansvar över tid gentemot sina hyresgäster. Inomhusnätet blir alltmer en affärsangelägenhet för fastighetsbolag. Det är i ljuset av detta vi ska se PTS ambition att börja utge frekvenslicenser upp till 80MHz till lokala användare för att stödja utbyggnad av inomhustäckning i den översta delen av 3,7GHz-bandet.
 
Projektets telekomexperter bygger därför nu en ekonomisk modell som visar hur affärsmodellerna också förändras när nät för 5G byggs inomhus. Att fastighetsägare investerar i egna nät inomhus kommer givetvis att avlasta kostnader för operatörerna. Det innebär att vanliga mobiloperatörer med makronätverk kan sänka sina nätverkskostnader när Enterprise LTE- eller Neutral Host-operatörer bygger och driftar inomhusnät.
 
Inomhusnäten sätter fokus på nationell roaming. Precis på samma sätt som svensk glesbygd i alla år har efterfrågat nationell roaming. I ett kontor eller i hyreslägenheter kommer det att finnas individer med olika abonnemang, från alla operatörer på marknaden. Det innebär inte att det finns en mottaglighet för att bygga fyra parallella inomhusnät. De flesta fastighetsbolag eftersträvar att bygga, drifta och underhålla ett nät för att hålla kostnaderna nere samt minimera servicepunkter i fastigheterna. Ett nät som alla kan samsas på. Det finns olika tekniska lösningar för att klara sig undan med ett nät. Roaming är en av lösningarna. Frågan är vilka affärsmodeller som parterna kan acceptera. Ytterligare en fråga är vad PTS som ansvarig myndighet ser som angeläget när det gäller framtidens möjligheter till mobil uppkoppling inomhus och samverkan mellan lokala inomhusnät och de fyra mobiloperatörerna och dess makronät.
 
GSMA varnar för allvarliga effekter av reservspektrum

GSMA som representerar mobiloperatörernas intressen i hela världen och förenar mer än 750 operatörer med nästan 400 företag i det bredare mobila ekosystemet, har i ovanstående länkade pressrelease förordat att mobiloperatörerna skall ha rollen som den som etablerar inomhustäckning för fastighetsägare. Sverige nämns inte i denna artikel men Sverige planerar att följa Tyskland i spåren och avdela ett frekvensområde för lokal användning enligt ovan. Det blir viktigt för fastighetsägare och andra som vill bygga lokala nät att analysera och besluta vilken väg man vill gå ur ekonomisk, teknisk och funktionell synvinkel, samt hur stor egen rådighet man vill ha över sin egen inomhustäckning.
 
Nationell roaming innebär att om radiotäckning saknas hos den ordinarie operatören kan det finnas radiotäckning från en annan operatör som möjliggör uppkoppling. Roaming förutsätter ett avtal mellan operatörerna – något som inte med enkelhet kan ordnas i alla situationer. Att kunna erbjuda god täckning exempelvis i svensk glesbygd är förknippat med kostnader för en operatör och blir med automatik en konkurrensfaktor.
 
Efter glesbygd blir inomhusytor alltså nästa fall för roaming. Det har hittills inte varit någon rusning till fastighetsmarknaden när det gäller att få bygga ett inomhusnät som håller över tid. Att bygga inomhusnät kostar pengar och kräver insikter om hur nätet ska komma att användas de närmaste åren som investeringen ska betalas av. Det kräver att nätbyggaren vet vilka behov hyresgästerna har – och kommer att ha. Att bygga inomhusnät som står sig över tid är alltså en affärsverksamhet som skiljer sig radikalt från att bygga utomhusnät.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.