Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
9934afed c5a6 6721 f887 985ebab7ab05
EU prioriterar 5G
5G blir ett av de sju flaggskeppsinitiativ i återhämtningspaketet RRF. En betydande del av den riktade digitala budgeten på 150 miljarder euro är planerat att finansiera infrastruktur för 5G. 

RRF är förkortningen för The Recovery and Resilience Facility – Faciliteten för återhämtning och resiliens på svenska. Faciliteten är huvuddelen i det återhämtningspaket som EU:s stats- och regeringschefer kom överens om i juli och ska, via bidrag och lån, stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsstaterna.

För att kunna få ta del av faciliteten måste medlemsstaterna lämna in nationella återhämtningsplaner, som beskriver de reformer och offentliga investeringar de ansöker om finansiellt stöd för. Förutom bidrag kan medlemsstater även ansöka om lån. EU-kommissionen kommer att kontrollera dessa planer för att se om de överensstämmer med vad kommissionen själv har föreskrivit i sina årliga rekommendationer för varje EU-land.

EU-kommissionen uppmanar även medlemsstaterna att i sina nationella återhämtningsplaner beakta kommissionens så kallade flaggskeppsinitiativ för att möta de gemensamma utmaningar som medlemsstaterna står inför. Ett av dessa flaggskeppsinitiativ är Connect, där ambitionen är att se till att det redan 2025 finns den bredast möjliga oavbrutna 5G-täckning för alla områden.

I de nationella återhämtningsplanerna ska minst 20 procent gå till digital omställning eller utmaningar kopplade till denna. Det motsvarar drygt 30 miljarder kronor i medel till Sverige.

5G eller Wi-Fi
Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) ger en historiskt hög nivå av offentlig finansiering (750 miljarder euro) för omstart av ekonomin och öka privata investeringar i viktiga sektorer och teknik. Investeringar i 5G har prioriterats och kommer att utgöra en stor del av de 130 miljarder euro som riktar sig till digital utveckling för perioden 2021-2023. Det kommer att påskynda infrastrukturutbyggnaden i "utmaningsområden". Det kan vara exempelvis landsbygdsområden, 5G-samhällen, 5G längs vägar och järnvägar och bana väg till avancerade 5G- och även 6G-applikationer. 

Samtidigt strävar EU efter att utöka de nya användarfall och nya ekosystem som är nyckeln till digital transformation med hjälp av inte bara FoU-instrument utan också riskkapitalfinansiering. 

EU-kommissionen prioriterar alltså 5G framför Wi-Fi. Som en jämförelse kan nämnas att budgeten för WiFi4EU-initiativet var 120 miljoner euro mellan 2018 och 2020. Den digitala satsningen inom RRF är alltså 1000 gånger större än satsningen på Wi-Fi. Det råder inget tvivel om att EU prioriterar 5G framför Wi-Fi – i de satsningar i RRF som nu görs.

Uppdaterade planer för 5G
Den 5G Action Plan, som antogs 2016, satte upp ett antal huvudsakliga mål för 5G-distribution över medlemsstaterna och tillhandahöll en plan för hur man ska uppnå dessa mål. Fyra år senare, efter en betydande påverkan av COVID-19-pandemin och lanseringen av RRF, är det nu dags för en översyn. EU-kommissionen inleder därför en granskning av 5G Action Plan i syfte att fastställa nya mål för full 5G-distribution som en del av den planerade strategin för digitalt decennium.

EU-kommissionens 5G Action Plan syftar till att lansera 5G-tjänster i alla medlemsstater samt säkerställa sammanhållen 5G-täckning i stadsplanerade områden och längs de viktigaste transportvägarna fram till 2025.

I projektet 5G i byggnad har svenska Teracom involverats för att kunna garantera säkerhet och redundans i låg tätortsgrad. Teracom har av regeringen fått ett utvidgat uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörsegment. Det är primärt i låg tätortsgrad och i luften där Teracoms högmaster kan ge den mobila uppkoppling som saknas. Teracom planerar ett hundratal nya master utöver befintlig installation.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.