Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
65bea3be 938a 4f99 a2f5 a1030e921859
Den 10 oktober firar projektet 5G i byggnad 2-årsjubileum. Det är snart två år sedan det första 5G-mötet i Riksdagens partimatsal arrangerades. Detta lunchmöte med riksdagsledamöter utgjorde startpunkten för projektet 5G i byggnad. Därefter har mycket hänt – och mer ska nu hända. I oktober tas nästa stora steg för att gemensamt utveckla lösningar. Inom ramarna för 5G i byggnad startas nu en förening som på ett mer formellt sätt kan företräda och tillgodose deltagarnas gemensamma intressen.
 
Senhösten 2018 togs alltså tre viktiga steg på Campus KTH. Den 10 oktober genomfördes de första diskussionerna med Riksdagens utskott beträffande digitalisering och 5G. Den 17 november hölls det första strategimötet i projektet 5G i byggnad. Den 5 december invigdes 5G-nätet på KTH. Arbetet med 5G på Campus KTH var därmed igång med full kraft. Med tre typbyggnader har projektet 5G i byggnad därefter bidragit med de centrala tekniska aspekterna av 5G-applikationer inomhus.
 
Strategimöte 10 och 11 markerar att projektet 5G i byggnad går in i en ny spännande fas. PTS håller auktion med 5G-frekvenser den 10 november. PTS publicerar efter årsskiftet ett erbjudande om lokala tillstånd. Under senhösten sätts därför det praktiska arbetet igång med inomhusnät. Med nya frågor utöver de rent tekniska.
 
Nya frågeställningar introducerades i anslutning till strategimöte 10, då affärsmodeller diskuterades för de olika användarfall som omfattar inomhusnät för 5G. Användarfallen omfattar såväl tekniska, legala och affärsmässiga aspekter. Efter strategimötet har diskussionerna fortsatt och önskemål har framförts om mer omfattande gemensamma insatser.
 
Projektet 5G i byggnad kommer att fortsätta som tidigare, med gemensamma projekt, strategimöten och seminarier. Även veckobreven fortsätter med rapporteringen från det arbete som pågår. Till detta läggs nu sådana frågor som berör det specifika genomförandet och den egna driften av egna inomhusnät. 5G medför omvälvande förändringar som inte bara är av teknisk natur. Här finns framförallt legala aspekter som påverkar både ekonomin och ansvarsfördelningen i anslutning till en anläggning.
 
Ytterligare ett exempel introduceras därför i samband med strategimöte 11 den 24 november, som handlar om firstline-support. Fastighetsägarnas hyresgäster kommer att omge sig med ett ökande antal mobilt uppkopplade ägodelar. Även själva fastigheten kommer att få ett ökande antal mobilt uppkopplade insatsvaror, exempelvis el- och energimätning, som kommer att vara lagstiftad. Den sammantagna ökningen av mobilt uppkopplade produkter kommer givetvis att skapa ett behov av teknisk support.
 
Utöver den traditionella tekniska fastighetsförvaltning som vi är vana vid, kommer den framtida tekniska supporten att få ytterligare en dimension att ägna sig åt – med ett ökande antal mobilt uppkopplade saker av skiftande komplexitet. För att hanteringen ska bli kostnadseffektiv krävs ny kompetens, nya stödsystem och nya processer. En ny typ av egen rådighet kommer att utvecklas.
 
En central fråga för de organisationer som vill ta ett större ansvar för att utveckla egna nät och egna tjänster är givetvis omvärldsfrågorna. Möjligheten till egen rådighet ges av PTS i det som benämns lokala tillstånd. Det innebär emellertid att en rad frågor måste utredas. Därutöver är det viktigt att hänga med i teknikutvecklingen. Att interagera med externa tjänster. Att se till att egna nät har tillgång till accessnätet blir också en nödvändighet för många fastighetsägare.
 
Den nya föreningen kommer att stödja och företräda deltagande fastighetsägare i sådana affärsrelaterade frågor.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller den nya föreningen.