Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
630a19eb b693 f166 4d7a 15bd07ee2787
5G Affärsmodeller – del 1
Affärsmodellerna sammanfattades 19 augusti
Det var eniga experter från globala marknader som sammanfattade nuläget under seminariet 5G Affärsmodeller den 19 augusti. Slutsatserna från seminariet kan summeras i punktform:
  • Vi vet att applikationerna för 5G lanseras de närmaste åren.
  • 70-80 % av mobil datatrafik konsumeras inomhus.
  • 5G är en möjliggörande teknik för en mer hållbar framtid.
  • Alla leverantörer kan inte ha sin egen infrastruktur inomhus – Samordning behövs.
  • Därför är det viktigt att hitta en hållbar och långsiktig lösning för inomhusnät.
  • Det är viktigt för fastighetsbolag att underlätta för nya aktörer
  • Det är viktigt för fastighetsbolag att samtidigt bli en del av affären. 
  • Delaktighet är grunden för att möjliggöra nya affärsmodeller.
Ny teknik och nya teknikpartners gör att en fastighetsägare i teorin skulle kunna bli sin egen operatör men oavsett sådana lösningar bidrar samverkan till att alla parter blir vinnare:

Teleoperatörerna reducerar sina kostnader. 
Fastighetsbolagen får nya intäkter och nya besparingsmöjligheter. 
Hyresgästerna får nya tjänster och en bättre upplevelse.
USA ligger två år före Sverige i introduktionen av 5G. Här har samverkansprincipen redan påverkat introduktionen av 5G. Det har lett till att nya affärsmodeller har formats. Under seminariet presenterades två av dessa nya affärsmodeller.

Ny affärsmodell - 1
En av de nya affärsmodellerna i USA heter CBRS, vilket står för Citizens Broadband Radio Service. Användning av CBRS-bandet kräver inte spektrumlicenser och bidrar därför till att minska kostnaden för dataöverföringar. CBRS gör det möjligt för leverantörer att distribuera 5G snabbare och enklare, med hjälp av de delade våglängderna, istället för att försöka skaffa spektrumlicenser på auktion eller genom andra typer av affärsuppgörelser.

Ny affärsmodell - 2
En annan affärsmodell från USA kallas Multisided Platform Business Model. Denna affärsmodell används av exempelvis Uber, Airbnb och Youtube och innebär att det finns intäkter och kostnader på både leverantörssidan och användarsidan. Affärsmodellen kan med fördel vara transparent, vilket också bidrar till högre tillit mellan parterna. Exempelvis skulle ett fastighetsbolag investera i 5G-nät och samtidigt ta del av trafikintäkterna – från hyresgäster och från operatörer.

Utveckling i Sverige
Den 19 augusti sammanfattades de globala rönen med ett första seminarium kring temat 5G Affärsmodeller. Nu planeras ett uppföljande seminarium redan den 16 november 2021 – 5G Affärsmodeller del 2. Anmäl ditt deltagande redan nu på länken nedan. Projektet 5G i byggnad kommer under hösten att ta initiativ till ett samverkansbolag för fastighetsbolag där nya affärsmodeller kan börja användas på riktigt.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.
 
Välkommen tillbaka från sommarledigheten!