Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
918f90b0 9786 4c6d 83a5 8b74043773dc
I veckan som gick togs ytterligare steg i bygget av det 5G-profilerade trygghetsboendet i Sandvikens kommun. Inomhusnät är på gång, liksom en dialog med Region Gävleborg beträffande samordning. Samordningen diskuterades med den politiska ledningen i Region Gävleborg den 5 augusti. Dels samordning av hälso- och vårddata – dels samordning med övriga nio kommuner.

Information som beskriver individers hälsa – från individen själv, från klinisk forskning och från vården – kan bidra till bättre diagnostik och därigenom bättre behandlingar. Detta är läkarvetenskapen överens om. Frågan lyfts också allt oftare i media, exempelvis i Svenska Dagbladet den 22 juli.

När tio kommuner i Region Gävleborg sätter igång med hemmonitorering är det givetvis en fördel att grunderna för arbetet är samordnade. Sandvikens kommuns företrädare beskriver arbetet som nu inleds med att lägga ut rälsen – för att i nästa steg kunna köra med tågen.

Därför är det en fördel att regionens kommuner är överens. Den tekniska utrustning som installeras ska ju även fungera i den kommunala verksamhetens olika delar. Att hantera hälso- och vårddata är viktigt även för kommunernas äldreomsorg. Diskussionerna med den politiska ledningen i Region Gävleborg blev därför både politisk och teknisk.

Den politiska diskussionen handlade om lagkraven, om det åldrande samhället samt om hur den nationella visionen nu tar form genom Vision e-hälsa 2025.

Den tekniska diskussionen omfattade givetvis skillnaderna mellan 5G och Wi-Fi, hur lagkraven sätter krav på datasäkerhet och cybersäkerhet, samt hur datalagringen för regionens olika myndigheter ska ordnas.

En viktig del för Sandvikens kommun är att kunna hantera hälso- och vårddata samt att kunna överblicka all övrig teknik som används inom äldreomsorgen – vare sig det är ett trygghetsboende, särskilt boende eller kvarboende med hemtjänst. Hjälpmedel, välfärdsteknik, egenvårdsprodukter och annan uppkopplad teknik kommer att behöva samordnas inom respektive verksamhet.

För trygghetsboendet i Sandvikens kommun är det Siemens och Siemens Healthineers som nu sätter ihop förslaget till systemplattformen. Förslaget har även en koppling till fastighetsteknik och ska kunna erbjuda analyser och AI, i syfte att kunna upptäcka avvikelser tidigt och därigenom kunna förebygga utveckling av ohälsa i ett tidigt skede.

Genom att även involvera uppkopplad fastighetsteknik uppnås fler fördelar. Dels kan avvikelser i boendet upptäckas – exempelvis att badrummet inte har använts på två dygn. Dels kan den uppkopplande tekniken även komma till användning för att leva upp till angränsande EU-direktiv, exempelvis inom området energimätning.

Innan sommaren diskuterades frågan om samordning med representanter från andra kommuner i Region Gävleborg, däribland Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn. Det finns ett starkt intresse för samordning, inte minst för att undvika att enskilda kommuner ska behöva uppfinna hjulet var och en för sig. Det är i synnerhet angeläget nu när den mobila tekniken närmar sig IT. För de mindre kommunerna blir rollen som upphandlande myndighet annars alltför komplex.

Projektet 5G i byggnad fyller här en tydlig funktion. Att samla kommunala och regionala organisationer samt olika aktörer från tekniksidan, möjliggör ett nödvändigt kunskapsutbyte inför framtida beslut. Inte minst när det gäller att förstå hur kostnaderna för digitaliseringen kan fördelas mellan fastighetsbolag, kommun, region, brukare och operatörer. Affärsmodellerna är centrala i samordningsarbetet.

Möjliga affärsmodeller kommer att behandlas under strategimötet den 17 september 2020. 

Höstens strategimöten blir de tionde och elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G.

Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.

Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.  

Trevlig fortsatt sommar!