Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Df3d3d1d 3ce8 4298 ac4f 3dda99f7813b
Enligt en prognos från World Economic Forum kommer merparten av bostäders apparater att vara uppkopplade redan 2024. En ökande flora av uppkopplad teknik väntar även kontor och arbetsplatser. Med ett ökande utbud av nya uppkopplade produkter kommer ett ökande behov av teknisk support i olika former.  
 
I 1900-talets folkhem var det telefonen, radioapparaten och TV-apparaten som var uppkopplade med omvärlden. De senaste decennierna har nya uppkopplade apparater gjort entré, som persondatorn, mobiltelefonen och surfplattan. Inom nästa decennium bedömer alltså World Economic Forum att elvispen, kylskåpet och dammsugaren kommer att vara uppkopplade. Inte bara uppkopplade – de kommer att ha en egen dator i sig som kommer att hjälpa oss att fatta korrekta beslut i vardagen.
 
Datoriseringen i samhället har skapat rationalisering och stora vinster. Samtidigt har övergången från manuella metoder till datorbaserade metoder alltid krävt assistans av sakkunniga och experter. Ofta har relaterats till ”datormognad” som ett mått på medarbetares eller medborgares förmåga att hantera introduktionen av ny teknik. Unga människor tycks ha en större fallenhet att hantera ny teknik – men samhället omfattar ju alla åldrar. Samhället omfattar även personer som med mångårig erfarenhet och kompetens tillför värden som unga människor inte kan bidra med.
 
Med ett ökande utbud av nya uppkopplade produkter kommer givetvis behovet av stöd i tekniksituationer att öka exponentiellt. Även de mest intuitiva användargränssnitten utgör vid en första kontakt en inlärningssituation – för alla. Nya produkter ska monteras, kopplas in och startas upp. En mjukvara ska uppdateras. Ett batteri ska bytas. En nedkopplad anslutning ska återställas. Ett felmeddelande ska tolkas och åtgärdas.
 
Kontorets kaffeautomat har länge varit en central resurs på ett kontor. En resurs som har förtjänat speciella serviceavtal. Även en varm kopp kaffe omgärdas av ett stort mått av teknisk omsorg i näringslivet. Serviceavtalet spar tid för den egna personalen.
 
Digitaliseringen kommer att understödja en utvecklad hållbarhet. I begreppet hållbarhet inbegrips även social hållbarhet. Däri ingår en kopp kaffe med arbetskamraterna – som en komponent i att vara delaktig.
 
Även om automatiseringen i vår vardag kommer att ge oss mer tid över, så återstår det faktum att den tekniska komplexiteten kommer att öka. Med ökad komplexitet kommer ökad abstraktion, vilket hittills har skapat andra symptom i samhället, som utanförskap och psykisk ohälsa. Det vi inte förstår, blir vi aldrig en del av. En ökad automatisering kommer därför att kräva ett ökat utbud av support. Och en ökande andel av befolkningen kommer att behöva allt mer teknisk support.
 
Våra arbetsplatser kommer bara inom några år att ha olika former av hanteringsrobotar, transportrobotar, tredimensionella videomöten samt inventarier med sensorer och apparater med intelligens. Teknikinnehållet kommer att öka exponentiellt vilket givetvis kommer att inbegripa och påverka medarbetare. Det klassiska ämnet människa-maskin-kommunikation kommer att kläs i en ny skepnad.
    
Firstline-support
Utöver den traditionella tekniska fastighetsförvaltning som vi är vana vid, kommer den framtida tekniska supporten att få ytterligare en dimension att ägna sig åt. Med ett ökande antal mobilt uppkopplade saker av skiftande komplexitet. För att hanteringen ska bli kostnadseffektiv krävs ny kompetens, nya stödsystem och nya processer.
 
Det växande behovet av teknisk support kommer att behandlas under strategimötet den 24 november 2020. 
 
Detta strategimöte blir det elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G.
 
Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.
 
Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.
 
Trevlig sommar!