Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
D5e2159f 9f5b 4b5e 9b70 0fc92d6debb6
Fredagen den 15 maj kommer ledande svenska fastighetsbolag att diskutera framtida 5G-applikationer inomhus tillsammans med PTS. Projektet 5G i byggnad inkluderar samtliga tekniknivåer i diskussionen – från den generella fastighetstekniken med digitala kopior till hyresgästernas specifika behov och krav. Just detta breda spektrum av behov hos hyresgästerna kommer att definiera hur ett inomhusnät för 5G bör utformas i en byggnad. Inte minst vilka frekvenser och datamängder som kan komma att behövas. Detta är också av intresse för PTS, inför inramningen av höstens lansering av exempelvis lokala tillstånd.

En viktig hyreskategori är butikslokaler, som redan innan coronakrisen kände av ett ökande tryck – inte minst från online-handeln. En viktig frågeställning är därför hur en mobil uppkoppling kan förstärka de fysiska butikernas framtida affärspotential.

När en smartphone erbjuder konsumenterna hela världens shoppingutbud på skärmen, blir resultatet en explosion i urval och därmed en ny förändringsvåg beträffande hur vi handlar. Lokala butiker får det därför givetvis svårare att konkurrera. Samtidigt är den fysiska upplevelsen i en butik än så länge överlägsen. Exempelvis för att känna, testa och prova. Men framförallt för att få en snabb leverans.

Frågan är då hur en butik ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter och därmed bibehålla existensberättigande och konkurrenskraft.

Enligt en undersökning genomförd av Ericsson Consumer & IndustryLab, Beyond Smartphone Shopping, är det hög tid för butiksnäringen att börja agera – men även för de fastighetsbolag som hyr ut butikslokaler. Att ha tillgång till en säker och snabb uppkoppling kommer att vara en hygienfaktor för moderna konsumenter. Att kunna jämföra priser och att kunna betala varor med sin smartphone blir självklarheter. Därför är ett inomhusnät givetvis en grundförutsättning. Frågan för butiksnäringen är givetvis vad som behövs utöver det.

En smartphone ger fortfarande inte den ultimata shoppingupplevelsen. Trots att skärmarna har vuxit under de senaste åren, är skärmens storlek en begränsning. Detta är förmodligen orsaken till att de mest aktiva smartphoneköparna också är intresserade av att använda AR och VR för att kringgå skärmens begränsningar. En insikt är därför att butikerna också behöver tillgängliggöra sitt utbud digitalt.

Enligt Ericsson Consumer & IndustryLab är trenderna tydliga i Asien, som ligger drygt ett år före Sverige i 5G-utveckling. Köpbeteenden förändras snabbt. Förändringarna märks på sex olika nivåer.
 1. Smartphone-shopping tar ledningen
  43 procent är redan smartphone-shoppare och gör inköp direkt med sin telefon varje vecka.
  64 procent av dem betalar också regelbundet med sin telefon i butik.
   
 2. Digitala shoppingassistenter - nästa shoppingförändrare
  Att välja en digital assistent för hemshopping och personlig shopping är viktigare än att göra själva valet av rätt artikel.
  47 procent av smartphone-shopparna vill ha en tjänst som automatiskt beställer vardagsartiklar.
  64 procent av dem tror att de flesta kommer att ha en personlig shoppingrådgivare om tre år.
   
 3. Toppjobb för digitala assistenter
  63 procent av smartphone-shopparna vill ha hjälp med prisjämförelser – en sannolik roll för en framtida digital hemassistent.
  48 procent vill ha hjälp med att göra shoppingbeslutet lättare - en trolig roll för en personlig shoppingrådgivare.
   
 4. Butiker - transformera eller försvinna
  69 procent av AR- och VR-användare tror att tekniken kommer att ge smartphones alla de fördelar som butiker har inom tre år.
   
 5. Reapriserna hamnar off-line
  36 procent av smartphone-shopparna anser redan att de borde betala lägre priser i butiker än online, om de nu tar sig besväret att åka till butiken.
   
 6. Materialismen står vid ett vägskäl
  Endast 15 procent föredrar att hyra bilar framför att äga dem - men 70 procent tror att alla kommer att hyra bilar om 3 år.
Sammantaget finns det anledning att börja studera en utvecklad digitalisering för fastigheter med butiker. Ett inomhusnät med hög kapacitet är ett måste. Inom några år blir högupplösta bilder med synkat ljud en grundförutsättning. Likaså automatiserade leveranser med transportrobotar, som ytterligare kan förstärka fördelarna med en lokal butik.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.