Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
60aaecc1 369c 4e52 b1d8 49867d73bb4e
Den 6 oktober diskuterades teknisk samordning i Region Gävleborg. Länets tio kommuner samlades tillsammans med företrädare från regionens utvecklings- och IT-avdelning. Ett fyrtiotal deltagare med såväl politiker, omsorgschefer och IT-strateger samt projektgruppen från 5G i byggnad avhandlade fördelarna med standardisering och samverkan. Samordningsmötet hölls i Teknikparken i Gävle – ett område med anor.
 
Byggnaden på Nobelvägen 1 i Gävle skräddarsyddes ursprungligen för telekomföretaget Ericsson, som bedrev forskning och testning av basstationer i fastigheten fram till 2009. Kanske satt detta fortfarande kvar i väggarna – mötet kom att handla just om Ericssons samtida systemlösningar – de globala plattformarna 5G och Wi-Fi 6.
 
Det är fler regioner i Sverige som har inlett diskussioner om teknisk samordning. Frågan är givetvis högaktuell eftersom 5G-frekvenserna auktioneras ut redan den 10 november 2020. Post och telestyrelsen (PTS) kommer efter årsskiftet dessutom att erbjuda lokala tillstånd för 5G inomhus – ett erbjudande som skulle kunna passa regional samverkan som hand i handske. Här är det hög tid att prata ihop sig i Sveriges alla 21 regioner.
 
5G inomhus är kanske inte självklart för alla branscher. Just för samhällskritisk verksamhet som sjukvård och äldreomsorg är 5G att föredra framför Wi-Fi. Det menar EU-kommissionen och det menar ledande globala medtech-företag. Lagkraven talar sitt tydliga språk dessutom. Även MSB har fokus på 3GPP-standarden när nu RAKEL ska moderniseras, få tillgång till bredband och fasa ut den gamla TETRA-standarden. Här finns en tangerande systemlösning på gång men nya RAKEL kommer inte att utmana det kommunala självbestämmandet. Kommunerna i Gävleborg har därför att vinna på att själva samordna tekniklösningar. Samordningsdiskussionen omfattade därför såväl mobil teknik, integrationsplattformar, välfärdsteknik och medicinsk apparatur i hemmet.
 
Under samordningsmötet i Gävleborg kunde den samlade kunskapen från två års erfarenheter i 5G i byggnad komma väl till pass. Att det behövs 3GPP-standard i en operationssal innebär att åtminstone ett lokalt 5G-nät behöver byggas i våra sjukhus. Även insikterna kring hjälpmedelsutveckling bidrog till diskussionen. En elrullstol kommer att behöva mobil uppkoppling både inomhus och utomhus. En bärbar sensor för multisjuka kommer att behöva mobil uppkoppling både inomhus och utomhus. Besökarna i ett sjukhus har sannolikt ett behov av att kunna använda sina smartphones på samma sätt som ute på gatan. Med allt ökande frekvenser kommer signalhanteringen att behöva hanteras av ett inomhusnät eftersom väggarna hindrar signaler att passera från utomhusnäten.
 
Att det behövs inomhusnät är de flesta överens om. Frågan är hur många olika inomhusnät som skattepengarna räcker till. Inte minst bör mindre kommuner ställa sig frågan om det finns egen kapacitet att upphandla fungerande system med SLA, där handoff ska hanteras mellan olika system när nya teknikdelar köps in. Frågan är också om flera nät kan samexistera utan att intermodulation uppstår och säkerheten blir lidande.
 
Att bygga säkra inomhusnät på ett kostnadseffektivt sätt blir därför en uppgift för både kommuner och regioner. Uppgiften kommer att inkludera både affärsrelaterade och juridiska frågeställningar. Projektet 5G i byggnad tar därför initiativ till att via en förening kunna erbjuda oberoende rådgivning och utredningar. Därför inleds nu samverkan med Användarföreningen, som har fem års erfarenhet av lagreglerad teknik inom samhällskritisk verksamhet.
 
Region Gävleborgs kommuner och Sveriges övriga kommuner kommer att kunna få fortsatt stöd via Användarföreningen. Även allmännyttans fastighetsbolag kan få stöd med exempelvis TCO-beräkningar, SLA och en second opinion inför upphandlingar. Mer information följer i kommande veckobrev.
 
Dialogen med Region Gävleborg tar nästa steg i november. Däremellan inleds diskussioner med Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Det är hög tid att inleda diskussionen om framtidens digitala strategier för flertalet regioner i Sverige.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.