Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
9a3bf3b9 12bd 2397 598b 5ff651d0363e

Nytt moln ger konkurrenskraft för Sverige
Kommuner, regioner och statliga myndigheter har det gemensamma problemet att kunna utnyttja utländska molntjänster på ett lagligt sätt. Som ”väsentlig entitet”, enligt EU:s definition, ställs allt högre krav på datalagring och molntjänster för våra myndigheter. Ökande industrispionage och cyberhot bidrar även till industrins allt starkare behov.

Därför kan det nystartade svenska moln-av-moln-projektet komma väl till pass för såväl svensk offentlig sektor som för svensk industri. Projektet heter Cloud of Cloud Infrastructure Project och bedöms kunna ge Sverige en stärkt internationell konkurrenskraft.

Konkurrenskraften stärks genom att få ekosystem med många appar att fungera tillsammans. På så sätt uppnås vinsterna av den fjärde industriella revolutionen – med utvecklad integration mellan utrustning, system och personal. En ny infrastruktur med ett större inslag av autonomi. Från hälso- och sjukvård till industri.

Centraliserade molndatacenter
Lösningens infrastruktur omfattar accessnätverket som utgör transportnätverk mellan olika applikationer (edge) och molnen. Därtill omfattas mjukvara, hårdvara och specifikationer. Molnen utgörs alltså av ett antal centraliserade molndatacenter i Sverige. Här skapas de digitala kopiorna som speglar de fysiska tillgångarna. Här generas de avancerade tjänsterna.

ABB, Ericsson och Saab är bland de svenska industriföretag som tillsammans med nystartade Aspect Systems står bakom initiativet.

Industrikonsortiet – med globala och världsledande aktörer – menar att initiativet kommer att lösa det integrationsproblem som delas av alla digitaliserade länder. – Syftet är att skapa ett generellt moln av moln som spänner över sensorer/enheter till centraliserade moln-datacenter och möjliggör säkert datautbyte mellan industriella ekosystem.

Bort med fragmentering och silos
Att kunna koppla ihop olika enheter, sensorer och ekosystem för en multivariat hantering, innebär att innovation och digitalisering inom svensk industri och offentlig sektor kan ta fart. Integrationen kan gärna omfatta såväl proprietära som icke proprietära plattformar. Förväntade effekter och resultat inkluderar att bryta silos med utbyte och återanvändning mellan multipla ekosystem. Ambitionen från konsortiet är också att påverka den europeiska approachen till digital infrastruktur för utbyte mellan ekosystem genom standardisering. Med de svenska industriföretagens position i olika internationella samarbetsorganisationer, inte minst 3GPP, ökar givetvis möjligheten att kunna påverka globala standarder.

SCADA – ett väl etablerat ekosystem
Vi tillbringar 80 procent av vår tid inomhus – i byggnader. En naturlig startpunkt för integration i en byggnad är därför det befintliga SCADA-systemet. Även SCADA-system skapar nu flexibla integrationsmöjligheter för tredjepartsleverantörer. Med integration av hundratals tredjepartsleverantörer i en byggnad som tillsammans erbjuder en allt ökande mängd nya möjligheter och tjänster. Inte minst för sjukhus. Utvecklingsarenan MedTech Connectivity Sandbox tar därför initiativet till ett första spadtag med ledande globala företrädare den 31 maj. Det blir företrädare för Cloud of Cloud Infrastructure Project, ledande SCADA-leverantörer, medtech-sektorn, ledande leverantörer av journalsystem samt forskare från KTH, som diskuterar hur hälso- och sjukvården kan utvecklas vidare. Inte minst med distansdiagnostik, där uppkopplade sensorer finns utanför sjukhusets väggar.

MedTech Connectivity Sandbox – startseminarium
För det globala samordningsprojektet MedTech Connectivity Sandbox blir integration och koppling till journalsystem en central uppgift. Till hösten planeras därför ett startseminarium som kommer att ha detta tema. Mer information presenteras inom kort på https://www.teknikhuset.org/.