Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
E7130741 8204 4ebd a896 c62ef6579a18
5G för tekniker
I samband med utbyggnaden av 5G i svenska tätorter, kommer konsumenternas behov av inomhustäckning att öka. De större mobiloperatörerna kommer att stänga ner 3G-nätet redan 2023 och 2G-nätet 2025. Användningen av mobildata kommer samtidigt att fördubblas var tredje år. Allt tätare väggar gör att mobilsignalen inte tar sig igenom. Hyresgästerna, i synnerhet den yngre generationen, kommer att efterfråga tillräcklig mobiltäckning i sin bostad och i publika lokaler.

Det är därför viktigt att fastighetsbolagens tekniska personal kan börja bekanta sig med den teknik som kommer att användas för att bygga inomhusnät. Vad innebär den nya 5G-standarden? Vad består utrustningen av? Vilka varianter finns? Hur kan fastighetstekniken anslutas? Vilka krav ska ställas på leverantörerna?

Årets tredje seminarium vänder sig till tekniker. Seminarium 3 heter därför 5G för tekniker.

Teknisk livslängd för inomhusnät
Det är dyrt med inomhusnät. Näten är dyra att bygga. Näten är dyra att drifta och underhålla. Kostnaderna kommer att delas med hyresgästerna. Därför är det viktigt att fokusera på teknisk livslängd. Därför är det viktigt att se till att de nät som installeras klarar användarnas och hyresgästernas kravbild över tid. Kravbilden kan delas upp i tre kategorier:
  1. Mobildatamängd. Behovet av mobildata kommer att fördubblas var tredje år. Det innebär att det kommer att uppstå behov av att bygga ut kapaciteten i inomhusnätet beroende på hyresgästernas användarprofil. Alltså bör radioutrustning väljas som klarar en uppskalning utan kostsamma kompletteringar och trimningsinsatser. Därför behöver fastighetsbolaget egen kunskap för att tolka hyresgästernas krav till ett SLA. 
  2. Funktioner. Den tekniska utvecklingen kommer med åren att erbjuda mobilt uppkopplad fastighetsteknik och trådlöst uppkopplade sensorer med långa batteritider. Även positionering av fastighetsteknik och lösöre bedöms komma starkt inom 2-10 år. Därför bör radioutrustning väljas som klarar kommande funktioner utan kostsamma kompletteringar och nyinvesteringar.   
  3. Säkerhet. Det finns kategorier av hyresgäster som inom några år kommer att ha lagreglerade digitala applikationer, exempelvis e-hälsa. E-hälsa regleras av bland annat NIS-direktivet och patientdatalagen. Därför bör radioutrustning väljas som klarar lagtextens krav på End-to-End-säkerhet. Motsvarande säkerhetskrav kan finnas hos hyresgäster som advokatbyråer, patentbyråer och PR-byråer. 
Från utomhusnät till inomhusnät – exempel från Sydkorea
Vi tillbringar 80-90 procent av vår tid inomhus. 2G och 3G försvinner. Energifönster bidrar till sämre mottagning. Med stor sannolikhet kommer våra förväntningar på att kunna använda smartphones, paddor och annan uppkopplad utrustning inomhus att öka. Det visar också utvecklingen i Sydkorea, som introducerade 5G redan i december 2018.

Den sydkoreanska regeringen inser att en säker digitalisering är avgörande för utvecklingen av Sydkorea som industrination och välfärdsnation. I takt med att utomhusnätet byggs ut med 5G och allt fler smartphones med 5G säljs, blir inomhustäckning allt viktigare för konsumenten. I Sydkorea har användarna upptäckt kvaliteterna och snabbheten med 5G och vill därför ha det även inomhus. Därför satsar Sydkorea nu på nästa steg av åtgärder för att stimulera utvecklingen samt för att hålla konsumenterna nöjda. Det är en satsning som syftar till en förbättrad inomhustäckning. Sydkoreas regering planerar att installera cirka 2000 5G-basstationer inomhus, i syfte att förbättra kundnöjdhetsnivån.

Sverige och EU
Den svenska regeringen planerar nu en samordnad digitalisering av regioner och kommuner. I en pressträff i slutet av januari framhöll Finansminister Magdalena Andersson att Sveriges del av de 7000 miljarder kronor i lån och bidrag som EU-kommissionen nu reserverar, kommer att användas till digitalisering i välfärden. Hela 20 procent är öronmärkt för digitalisering. De svenska planerna ska skickas till EU-kommissionen senast i april 2021.

Paketet arbetades fram under processen med EU:s nya långtidsbudget under 2020 och väntas bli formellt godkänt av medlemsländerna och EU-parlamentet i februari. För att få ut pengarna behöver varje medlemsland lägga fram detaljerade planer till EU-kommissionen, som granskar att åtgärderna är i linje med de principer man enats om – för bland annat digitalisering.

EU-kommissionen har deklarerat att 5G kommer att utgöra ryggraden i Europas digitalisering. Som medlemsnation i EU kommer Sverige att behöva följa riktlinjerna, vilket innebär att pengarna till Sveriges kommuner och regioner blir villkorade.

Global ledarposition
Sveriges tekniker får därför en viktig roll. Sverige behöver följa EU-kommissionens riktlinjer. Den mobila digitaliseringen ska utvecklas, även efter det att 2G- och 3G-näten är avvecklade. För detta krävs en teknisk förståelse när nya bostadshus ska projekteras, när ett äldreboende ska byggas, när sjukhuset ska byggas ut eller när simhallen ska renoveras.  

Sveriges tekniker får en viktig roll när det gäller att informera lokala politiker, att medverka i projekteringsmöten, att formulera kravspecifikationer inför upphandlingar och att stödja det lokala strategiarbetet. 

Samt, inte minst, att bidra till att Sverige återtar den ledande position som global tekniknation – som vi är vana vid.

Seminarium 3 anpassas för Sveriges tekniker och kommer att följas av en serie med kortare e-learning-kurser. Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.