Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
5ba33538 bd48 7c5a 466e f68758f94501

Antalet uppkopplade enheter för 5G SA ökar starkt

Möjligheterna med 5G ökar därför exponentiellt för fastighetsbolag.
Den typ av enheter som ska leverera nytta till fastighetsbolagens hyresgäster växer i typantal över hela världen. Det är enheter som möjliggör nya funktioner, från bilgaraget till konferensrummet.

Diagrammet ovan visar tillkännagivna och kommersiellt tillgängliga 5G-enheter med angivet 5G SA-stöd. Kartläggningen av nya enheter för 5G genomförs av GSA Research och databasen ökar för varje dag. Eftersom 5G-standarden närmar sig IT-sektorn blir det allt viktigare med fristående nätverk med 5G Standalone, exempelvis för att serva en byggnad – med olika hyresgäster som har olika behov. Klassisk taktik för fastighetsbolag – i ny tappning.

Fristående nätverk för 5G
Nätverk med 5G Standalone (SA) blir därför vanligare och vanligare – även inom fastighetsbolagens egna 5G-nät – det som kallas Private 5G. Med en helt ny, molnbaserad, virtualiserad och mikrotjänstbaserad kärninfrastruktur öppnas nya möjligheter. De förväntade fördelarna med 5G SA-teknik inkluderar snabbare anslutningstider (lägre latens), stöd för ett stort antal enheter, programmerbara system som möjliggör snabbare och smidigare skapande av tjänster och nätverksdelar, med förbättrat stöd för hantering av SLA inom dessa segment, och givetvis tillkomsten av Voice over New Radio (VoNR). Äntligen kan hyresgäster och besökare få säker och bra mobiltäckning inomhus – även i energitäta byggnader.

Fler funktioner – lägre kostnader
Införandet av 5G SA förväntas förenkla arkitekturer, förbättra säkerheten och minska kostnaderna. Tekniken förväntas möjliggöra anpassning och öppenhet för nya tjänster och intäktsmöjligheter – skräddarsydda för olika typer av hyresgäster.

Det är analysföretaget GSA som sammanställer nya 5G-prylar i världen. GSA sammanfattar marknadens trender, med hjälp av data som kontinuerligt samlas in i GSA:s olika databaser och som kartlägger chipsets, enheter, spektrum och nätverk.

Nya funktioner i konferensrummet
Private 5G kommer att hjälpa till att utveckla nya kundupplevelser samtidigt som det inspirerar till nya affärsinitiativ, såsom kontorsautomatisering, automatiserade styrda fordon (AGV), artificiell intelligens (AI) och maskininlärningsdriven (ML) kvalitetskontroll. Private 5G kommer att hjälpa till att förändra upplevelser – exempelvis parkering, elbilsladdning, besökshantering, uppkopplade möten i konferensrummet, kundshopping eller stadionhantering – därtill inspirera till helt nya initiativ för hyresvärdar och hyresgäster.

Cybersäkert och anpassat till hyresgästen
5G Standalone blir därför viktig för att en hyresvärd ska kunna leverera säkra och kundanpassade mobila funktioner till en hyresgäst. Digitaliseringens vinster kan ju ta sig olika former för olika företag och olika hyresgäster. Av den anledningen introduceras nya funktioner i 5G Standalone Core, vilka inkluderar:

  • 5G policykontroll, som bestämmer de resurser och tjänster som kan användas för att stödja anslutna enheter i fastigheten och hos hyresgäster

  • Gateway för bredbandsnätverk, för konvergens med fasta nätverk. Mobilnäten närmar sig IT, med möjlighet till utökad integration

  • 5G Core-signalering, som omfattar funktioner för lokal lagring, lokal trafikhantering, lokal säkerhet och lokalt uppkopplade enheter (Binding Support Function, BSF)

  • Nätverksdataanalysfunktion, för extrahering, bearbetning och säker tillhandahållande av dataanalys för AI/ML-applikationer – lärande system

  • Slicehantering, inklusive funktionen Network Slice Selection. Varje slice kan konfigureras för att passa hyresgästers behov

Viktigare än vattenledningarna
I tidigare jämförelser har konstaterats att elektroniska inomhusnät bedöms få större affärsmässig betydelse än vattenledningarna i en byggnad. Mobilnäten närmar sig IT. Affärspåverkan genom cybersäkerhet och datasäkerhet kommer att bli avsevärt mer omfattande än den lagstiftning som reglerar andra befintliga teknikområden i en byggnad.

Allt fler funktioner erbjuds via inomhusnätet. Fastighetsvärdet i en byggnad som inte har ett eget framtidssäkrat inomhusnät, kan därför redan om ett par år likställas värderingsmässigt med en byggnad utan egna vattenledningar. Rådighet över inomhusnätet blir för hyresgäst och hyresvärd en hygienfaktor – precis som rinnande vatten i en vattenkran.

Ledningens ansvar
Ledningen för fastighetsbolag får en ny dimension att hålla koll på när det gäller hyresgästernas digitalisering. Det blir ledningen som blir personligt ansvarig för bristande cybersäkerhet. Det krävs både juridiska och tekniska ställningstaganden för att säkra en framtida rådighet när det gäller digitaliseringens möjligheter för de egna hyresgästerna. Möjligheter som kommer att påverka kundnöjdhet, intjäningsförmåga och lönsamhet.

För ledningens del blir det avgörande att påbörja arbetet redan nu. Dels blir frågan om inomhusnät ytterst en fråga för styrelsen – eftersom styrelsen bär det yttersta legala ansvaret – inte IT-avdelningen. Dels är det dessutom juridiska och tekniska frågeställningar som ska redas ut – där IT-avdelningen har ett delansvar.

Seminarium
Det seminarium NIS 2-direktivet 2023 som arrangeras den 7 februari behandlar detta. NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom offentlig förvaltning och fastighetsbolag. Cybersäkerhet kommer att beröra allt fler organisationer. Det finns därför ett behov av att belysa NIS 2 ur olika synvinklar. Under seminariet sätts cybersäkerheten i första rummet, med juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.

Klicka här – Seminarieprogram NIS 2-direktivet 2023

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.