Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
39ac7654 a56f 4daa af50 bb7c2a08d83a
5G i byggnad tar steget till 6G
Projektet 5G i byggnad blir en del av ett internationellt projekt med siktet inställt på 6G. Det blir fokus på hälsosektorn – med artificiell intelligens (AI) och mobil kommunikation. Projektet heter AICom4Health. Projektet tar höjd för den distribuerade intelligens som kommer att rymmas i 6G. Exempelvis övervakning av luftkvalitet i kontorsbyggnader.

Den globala marknaden för 5G Stand-alone förväntas överstiga $ 94 miljarder år 2025. AI, IoT samt 5G och efterföljande 6G kommer att vara det mest inflytelserika teknikvalet för smarta städer. Identitetshantering och autentisering kommer att vara avgörande för kommande generationer 5G-nätverk. Distribuerad intelligens blir det nya i 6G. Det kallas Ambient intelligence och kommer att ta mänskligheten ett stort steg framåt – med inbäddad AI i 6G-nätverk. Byggandet inleds redan nu.

Huvudsyftet med AICom4Health-projektet är att erbjuda en innovativ lösning för att skapa en återhämtning från COVID 19-pandemins negativa inverkan på folkhälsan. Lösningen ska möjliggöra en mycket bättre tillgång till vården och förbättrad samhällsekonomi genom förbättrad fjärrövervakning, med hjälp av en AI-baserad plattform, integrerad med 5G och senare 6G. Inte minst för att kunna förbättra vardagen genom att ha friskare medborgare. 

Flera tekniker, såsom network slicing, edge computing, artificiell intelligens och maskininlärning kommer att användas, baserat på möjliga användningsfall, inklusive både medicinska och icke-medicinska sensorer för att fatta välinformerade beslut och förutsäga risker mot smittsamma sjukdomar i framtiden. Användarfallet inkluderar integration av en IoT-plattform med olika typer av sensorer och kameror för att övervaka fysiologiska, beteendemässiga och miljödata från naturliga inomhus- och utomhusmiljöer.

Ur ett forskningsperspektiv, syftar AICom4Health till att sammanföra tekniker för databehandling, AI och datakommunikation. Edge computing är en nyckelfaktor som integrerar databearbetning och artificiella intelligensalgoritmer inom datakommunikation, 5G, network slicing och IoT-domäner för att ge tillförlitlighet och aktualitet i systemet. Användarfall inom AICom4Health-projektet kommer att ge kontinuerlig övervakning av individer och folkmassor genom multivariat analys, snabb respons och åtgärder mot hälsoförsämring av individer eller hälsorisker för en given befolkning. Det handlar också om stor datainsamling från flera mätningar från övervakningskameror, tillsammans med kapacitet för övervakning av luftkvalitet. Detta kommer att kräva realtidsanpassad, snabb och intelligent databehandlingsteknik, samtidigt som processen ger tillförlitlig kommunikation genom network slicing, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Harvard Medical School efterlyser Big Data
Huvudproblemet är att även om vi har stora datamängder, saknar vi en gemensam ram, en mötesplats som kan kontextualisera dessa stora datamängder. Dr Issac Kohane vid Harvard Medical School betonar att "Vi hade inte en riktig kollektiv intelligens" för att klara hanteringen av all data vi genererade under pandemin.

Under de kommande åren förväntas triljoner sensorer distribueras, i många användningsfall, med miljarder noder som ska hanteras. Därför sätter projektet kraven i anslutningsgränsen, som definieras av Internet of Things (IoT)-principerna. Det innebär att alla objekt ska nätverksanslutas trådlöst, en tung börda för infrastrukturen och tekniken som ska användas. Att tillhandahålla verkligt massiv anslutning kräver gemensam drift av många delsystem för att stödja hastighet, tillförlitlighet, säkerhet och integritet. AICom4Health-projektet syftar till att tillhandahålla en sofistikerad infrastruktur för avancerade tjänster och applikationer som endast kommer att användas om end-to-end-säkerhet kan garanteras. Här behövs 5G och på sikt även 6G för att utveckla säkerhet och prestanda. 

I projektet har svenska Teracom involverats för att kunna garantera säkerhet och redundans. Teracom har av regeringen fått ett utvidgat uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer. Detta är ett sådant. 

En del av projektet syftar till att minska den personliga exponeringen för inomhusluftföroreningar (PM) och på detta sätt ta itu med de utmaningar som säkerställer en säker arbetsmiljö under COVID-19-pandemin. Projektet föreslår en plattform för övervakning av luftkvalitet för huvudföroreningar i kontorsbyggnader (PM2.5, PM10 och NOx), som kombinerar data från sensorer (inomhus och utomhus) med algoritmer och artificiell intelligens (AI).

AICom4Health-projektet kommer att kombinera internationell expertis från olika branschdiscipliner (IoT, kommunikation, AI och dataanalys), som alla samarbetar för att tillhandahålla en banbrytande lösning. 

I höst arrangeras ett seminarium där mer information ges om trendmonitorering. Då diskuteras också utformning och egenskaper av de 5G-nät som ska ge mobil anslutning även i låg tätortsgrad. Seminarium Ny teknik i äldreomsorgen den 21 september.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida - www.teknikhuset.org.