Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
D8fb5587 f205 4a8d a222 7d9ab6e65262
30 000 sensorer – och fler är på gång.
Breeam-vinnande byggnaden The Edge i Amsterdam har en ambitiös framtidsvision. Den ska vara och förbli den mest hållbara kontorsbyggnaden i världen – och den mest uppkopplade. Kärnan bestående av ett nätverk med sensorer och LED-belysning för energibesparing kommer att byggas ut successivt i framtiden.  Ett smart innertak med rörelsedetektering, dagsljusmätning och temperaturmätning. På sikt blir det mätning av en rad tillkommande variabler som fukthalt, CO2 och andra tänkbara funktionella krav.
 
En huvudprincip i The Edge är just hanteringen av multivariabelt data. Att kunna veta hur många arbetsstationer på kontoret som är bemannade, hur många konferensrum som används för ögonblicket och hur många gäster som finns i restaurangen. Att utifrån en mängd olika variabler kunna dimensionera lufttillflöde och värme för optimal komfort och energieffektivitet. Genom att löpande kunna lägga till funktioner och därigenom kunna spara alltmer energi, ökar också hållbarheten i hela byggnaden. Byggnaden ökar i värde.
 
Sensorerna är givetvis uppkopplade via Internet för att maximera den framtida användningen av byggnadens data. Inga proprietära system med sluten logik används. Genom den öppna strukturen kan både nya sensorer och nya mjukvaror adderas till helheten. Multivariat analys är ledordet.
 
Den kanske viktigaste dimensionen för The Edge är inställningen till innovation och ständiga förbättringar. Att göra, att lära sig och att ständigt förbättra. Förutsättningen för detta är just att byggnaden kan vara uppkopplad på ett säkert sätt till allt smartare mjukvaror, och att service på insatsvaror kan levereras via nätet. Detta kräver ett säkert inomhusnät som också är uppkopplat mot accessnätet. Förbättringsprocessen kan då utgå ifrån hur byggnaden faktiskt används – baserat på en sammantagen beskrivning från samtliga 30 000 sensorer över tid.
 
Energisystemet i The Edge omfattar värmelager med akvifär. Under sommarhalvåret laddas marken hundra meter ner under byggnaden med energi från solpaneler på fasaden och på taket. Den lagrade värmen pumpas upp under vinterhalvåret och gör att värmen från människor, datorer och annan utrustning kan tas tillvara på ett optimalt sätt. Solpanelerna genererar all den elektricitet som byggnaden använder. Även laddning av elbilar.
 
Energieffektiviteten är inte den enda hållbarhetsaspekten i The Edge. Även vattenhushållning är viktig i ett land som ständigt riskerar att översvämmas av saltvatten från Atlanten. The Edge tar hand om allt regnvatten som byggnaden fångar och säkrar detta för toalettspolning och bevattning av fastighetens trädgårdsanläggning. Papperskorgarna mäter hur mycket skräp som varje medarbetare slänger och kan genom ett debiteringssystem tillse att mängden avfall minimeras. Städningen av kontorslokaler styrs utifrån hur omfattande användningen av lokalerna har varit. Även förebyggande och avhjälpande underhåll styrs utifrån reella värden från de uppkopplade insatsvarorna.
 
Också vardagen i övrigt är uppkopplad, digitaliserad och intelligent i The Edge. Securitasvakten är en robot. Restaurangens menytavlor levererar recepten on-line. Garaget känner igen medarbetarnas elbilar. Kaffeautomaterna vet hur mycket socker i kaffet varje kund vill ha. Digitaliseringen skapar värde för hyresgästen.
 
The Edge i Amsterdam avser att vara en råmodell för framtidens byggande. Hyresgästen Deloitte menar att värdet av installationerna påverkar affärsverksamheten positivt på flera olika sätt. Även rekryteringen av nya medarbetare har påvisat nya överraskande möjligheter – kandidater söker anställning hos Deloitte för att man vill arbeta i en supermodern lokal.  
 
Det finns givetvis anledning för fastighetsbolag att därför värdera möjligheten med en utvecklad digitalisering – inte bara vid nyproduktion. Det finns runt 250 000 befintliga byggnader i Sverige. Energi, miljö och hållbarhet blir primära realekonomiska faktorer eftersom de påverkar driftskostnaderna. I fallet med The Edge framgår att den uppkopplade byggnadstekniken också påverkar affärsverksamheten på flera positiva sätt. Samtidigt har hyresgäst och medarbetare krävt att det ska vara cybersäkert. Rådigheten över digitaliseringen torde därför alltmer vara en ägarfråga. 5G blir givetvis intressant eftersom sensorer kan monteras utan signalkabeldragning och med överlägsen batteritid – med End-to-End-säkerhet.
 
Att bygga kostnadseffektiva inomhusnät kommer att inkludera både affärsrelaterade och juridiska frågeställningar. Projektet 5G i byggnad tar därför initiativ till att via en förening kunna erbjuda oberoende rådgivning, utredningar och myndighetsdialog. Därför inleds nu samverkan med Användarföreningen, som har fem års erfarenhet av lagreglerad teknik inom samhällskritisk verksamhet.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.