Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
237d4fdd b1c7 e713 877d 26f4e81fd3cd

Smarta byggnader – smarta städer
Utan smarta byggnader blir det inga smarta städer. Digitalisering engagerar medborgarna.

Social hållbarhet
Social hållbarhet innebär bland annat att engagera medborgarna. Detta kan göras genom att använda e-förvaltningsinitiativ, öppna data, och digital tillgänglighet till samhällets utbud av tjänster, såsom SOS Alarm och viktig information allmänheten. För äldre medborgare handlar det också om att motverka ofrivillig ensamhet. Det kanske största problemet för välfärden när personaltätheten minskar.

Internationell forskning visar att ofrivillig ensamhet har en allvarlig inverkan på vår mentala och fysiska hälsa - som i sin tur kan leda till ett större beroende av hälso- och omsorgstjänster - vilket gör det svårt att ignorera. Lösningar måste därför utvecklas. Här behövs digitalisering med smarta lösningar.

Smarta städer blir verklighet
Hur smarta städer kan integreras och förverkligas blir temat på det uppkopplade seminariet den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!