Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
39d189ee cfb4 ba3e 410d 10df01711ec4

6 GHz – behövs även inomhus
Branschorganisationen GSMA betonar att det alltmer populära 6 GHz-bandet kommer att spela en viktig roll för att stödja 5G-utbyggnader i makronätet över hela världen.

Argumentet är rimligt men aktualiserar samtidigt behovet av att förstärka mottagningen inomhus. Energiglas och betongväggar kommer att minska radiosignalens förmåga att ta sig in till hyresgästerna. Än mer vid högre frekvenser – vid 6 GHz försvinner hela 99 procent av signalen i betongväggen.

Licensierad 5G-användning
I en rapport som släpptes vid Mobile 360 i Singapore den 3 augusti, rekommenderar GSMA att ländernas tillsynsmyndigheter strävar efter att tilldela spektrum mellan 700 MHz och 1200 MHz i 6 GHz-bandet till licensierad 5G-användning för att maximera fördelarna med de knappa frekvensresurserna. GSMA menar också att det skulle underlätta för operatörer att leverera alla de funktioner som 5G-tekniken möjliggör.

Luciana Camargos, spektrumchef vid GSMA, menar att 6 GHz "är avgörande för 5G-expansion i många länder".

"Utan det kommer operatörerna ofta att kämpa för att möta det förutspådda genomsnittet på 2 GHz av mellanbandsspektrum som behövs för 5G, vilket påverkar tjänstekvaliteten. Länder kan följaktligen gå miste om de fulla samhälleliga och ekonomiska fördelarna med investeringar i moderna 5G-nätverk."

GSMA menar att 6 GHz-bandet är det största kvarvarande sammanhängande blocket av mellanbandsspektrum som kan tilldelas licensierade mobiler på de flesta marknader.

Luciana Camargos sammanfattar att "en harmonisering av 6 GHz-spektrum därför kan ge mer bandbredd och förbättra nätverksprestanda."

I Kina, ett av de länder som har kommit längst i 5G-utbyggnaden i världen, går det mesta av 6 GHz till licensierad 5G-användning.

Kapacitetsökning och alltmer högupplösta applikationer kommer att kräva
högre frekvenser. Det är just de ökande frekvenserna som lägger grunden för inomhusnäten. En tio centimeter tjock betongvägg sätter stopp för 90% av radiosignalen. En tegelvägg sätter stopp för 80%. Så ser de fysikaliska förutsättningarna ut redan vid 900 MHz – något som de flesta hyresgäster inte har någon detaljerad kunskap om. Hyresgäster kommer å andra sidan att förvänta sig att mottagningen är lika bra på bägge sidorna av varje betongvägg. En förväntan som blir påtaglig då 2G- och 3G-näten stängs ner om några år.

Vid 6 GHz blir det nämligen ännu svårare för radiosignalen att ta sig genom en vägg. En tio centimeter tjock betongvägg sätter då stopp för hela 99% av radiosignalen. Tegelväggen 96%.

Inomhusnäten blir allt viktigare
De breda sammanhängande kanalerna som erbjuds av 6 GHz-området kommer att minska behovet av nätverksförtätning, vilket hjälper regeringar i hela världen att påskynda tillgången till 5G-tjänster. Emellertid behövs 5G-nät inomhus för att garantera funktionen inomhus. Det visar utvecklingen i exempelvis USA.

80% av mobiltrafiken börjar och slutar inomhus i USA. Detta innebär att trådlösa inomhusnätverk konkurrerar med vatten och el som kritisk infrastruktur.

Smarta städer blir verklighet
Hur hela ekonomin genom smarta städer kan integreras och förverkligas i Sverige blir temat på det uppkopplade seminariet den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.