Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
69e002dc fbff 4f87 a296 de5f01e91b4d
Det blivande 5G-centret på Rosenlunds sjukhus får en 5G-lägenhet och en 5G-sjukhussal. Med uppkopplade sjukhussängar, monitorering, larmsystem, robotar och ett stort urval av välfärdsteknik. Utvecklingsarbetet rymmer allt från enskilda 5G-chipset – till tjänster för att säkra en hög tillgänglighet i driften.

5G-sjukhussalen får ett fokus på en kablagefri och infektionssäker miljö. Med samverkan mellan olika leverantörers system, byggs framtidens uppkopplade operationssal och sjukhussal. Med uppkopplad teknik från en rad leverantörer.
 • Sjukhussäng och madrass
 • Elektrisk rullstol
 • Positioneringssystem
 • Patientövervakning
 • Ventilatorer
 • Hjälpmedel
 • Larmsystem
 • Intelligenta och desinficerande lampor
5G-lägenheten får ett fokus på primärvårdens hemmonitorering. Här kan region och kommun samverka och i dialog med leverantörer bidra till framtidens uppkopplade processer för vård och omsorg.
 • Distansdiagnostik
 • Uppkopplade hjälpmedel
 • Larmsystem
 • Intelligent dusch
 • Robotik och AI
 • Fjärrmanövrering
 • Lyfthjälpmedel
 • Transportrobotar
Gemensamma teknikområden kopplade till fastigheten blir ett eget utvecklingsområde. Med all ny teknik som ska vara uppkopplad på ett regelmässigt sätt, kommer det att krävas en väl genomtänkt nätlösning med datalagring och inte minst en anpassad firstline-support. Inomhusnätet ger funktionalitet till både fastighetstekniken och ett stort antal hyresgäster – med olika funktioner och separerade delsystem. För att uppnå kostnadseffektivitet i driften kommer förvaltaren Locum att delta i samarbetet kring digitala tvillingar och utvecklingen av informationssystem. Projektet 5G i byggnad formulerar därför följande fokusområden för den gemensamma tekniken på Rosenlunds sjukhus:
 • Inomhusnät 5G
 • Ansluten fastighetsteknik
 • Datalagring - Servicedata, användardata, patientdata, patientdata i realtid
 • Chain of trust - digital och fysisk access
 • Digitala tvillingar
 • Driftlarm med automatiska arbetsorder
 • System för tidig varning - förebyggande underhåll
 • Firstline-support
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.