Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Bef5f099 da72 443f 96d8 67c9a6c0a8ff
Stora investeringar behövs
Det blir fler aktörer än de traditionella mobiloperatörerna som kommer att samsas på den växande marknaden för inomhusnät. Det är bedömningar som delas av telekombranschen och finansbranschen. Den troligaste sektorn att i nästa steg axla tillkommande investeringar är fastighetsbolagen själva. Det handlar om stora investeringar de närmaste fyra åren.

Att investeringarna behöver öka är telekombranschen själv övertygad om. Enligt ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association) behövs det hela 300 miljarder euro i investeringar för att Europa skall kunna utnyttja möjligheterna med 5G fram till 2025.

ETNO representerar Europas största teleoperatörer, som förnyar och investerar i Europas digitala ryggrad. Medlemsföretagen är leverantörer av digitala nätverk och tjänster. ETNO:s uppdrag är att utveckla policy och regelverk som möjliggör leverans av tjänster till europeiska medborgare och företag.

De kalkylerade investeringarna om 300 miljarder euro fram till 2025 motsvarar 671 euro per invånare i EU – cirka 6700 kronor. 

671 euro per invånare skulle motsvara cirka sju miljarder euro – eller 70 miljarder kronor, för Sveriges 10,4 miljoner invånare.

De fyra mobiloperatörerna i Sverige har cirka 30 miljarder kronor i intäkter varje år och investerar cirka 15% av intäkterna årligen. Under tiden 2020-2025 skulle det betyda investeringar på cirka 27 miljarder kronor. 

27 miljarder kronor är inte ens hälften av vad ETNO:s beräkning betyder för Sveriges behov av 5G-nät, för att klara visionen om EU:s digitalisering. Visionen motsvarar alltså 70 miljarder kronor för Sverige.

Enligt rapporten från ETNO behöver fler aktörer nu samlas. ETNO menar att det behövs åtgärder för att kraftigt öka attraktiviteten för investeringar. Det behövs mer branschsamarbete och skala inom sektorn. 

Oligopolet kan sannolikt brytas
Indirekt kan ETNO-rapporten tolkas så att det oligopol vi är vana vid sannolikt kommer att brytas. Operatörerna bedöms inte själva kunna bära de investeringar som behövs. Det kommer att krävas samarbete med nya aktörer för att bära investeringarna.

Ett behov av ytterligare 5G-investeringar skulle givetvis kunna drivas av högre efterfrågan och ökande 5G-intäkter för operatörerna. Frågan är vad som kommer först.

De europeiska finansanalytiker specialiserade på telekom som projektet 5G i byggnad har intervjuat är överens. En investeringstakt som motsvarar 30% av intäkterna är inte möjlig för operatörerna. Aktierna skulle kollapsa vid en sådan ökning av capex men det är också mycket osannolikt att capex skulle öka utöver det normala. Operatörerna har redan meddelat sina capex-planer inklusive 5G och fiberutbyggnad, vilket innebär en viss ökning under de kommande åren men inte i den omfattning som ETNO indikerar. 

Det finns alltså plats även för andra aktörer att investera i 5G.

De mest logiska som aktörer är fastighetsägarna, som blir involverade i samma efterfrågan på marknaden – från hyresgästerna. Hyresgästerna är även mobilkunder. Inomhustäckning blir en fastighetsfråga. Inomhustäckning skapar intäkter.

Vägen framåt
ETNO är alltså en lobbyorganisation inom branschen och rapporten är ett försök att informera tillsynsmyndigheter och politiker om behovet av att tillåta en mer gynnsam reglering av sektorn, för att operatörerna ska kunna göra de investeringar som behövs för digitaliseringen i Europa.

Myndigheterna i Europa har inte reagerat på ett homogent sätt. Svenska myndigheter har reagerat som de tyska, med att öppna upp för fler sektorer att investera i frekvenser och inomhusnät. Exempelvis fastighetsbolag.

Operatörerna i Europa måste inse att de nu måste dela uppgiften med andra. Precis så som görs i Asien och USA. Det blir sannolikt vägen framåt även i Sverige.

I höst arrangeras ett seminarium där mer information ges om nya affärsmodeller. Nya affärsmodeller – med fastighetsägare i centrum. Då diskuteras också utformning och egenskaper av de 5G-nät som ska ge mobil anslutning även i låg tätortsgrad.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida - www.teknikhuset.org.