Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
33b7144a dc4e 4e1d ba36 0fa28dfd496a
Egen rådighet över inomhusnät med 5G.
Det är en avgörande fråga för en rad samhällssektorer nu när den mobila digitaliseringen går in i nästa viktiga fas med exempelvis sakernas internet. Gruvnäring, processindustri, sjukvård och kommersiella fastigheter är några exempel, där lagkrav och affärsmässiga realiteter fäller avgörandet. De operativa skälen talar för att varje verksamhet nu måste ta ett mer aktivt grepp över den framtida digitaliseringen. Ett scenario som också PTS möjliggör genom det planerade erbjudandet som kallas lokala tillstånd.
 
Strategimötet den 17 september gav exempel på bolag och verksamheter där den egna rådigheten över inomhusnäten redan är en väletablerad policy. LKAB:s gruvverksamhet i Kiruna är ett exempel, där mobilnäten används för självkörande fordon, fjärrstyrning och positioneringstjänster. Det som nu är LTE-näten i gruvan i Kiruna, monterades redan 1989, och är idag en förutsättning för gruvdriften. Ett produktionsavbrott kostar 2 miljoner kronor i timmen. Därför är kraven höga på kort inställelsetid. Krav som motiverar att ha egen personal på plats.
 
I Kiruna är det också en fråga om myndighetskrav och säkerhet. Vid brand i gruvan måste kontrollrummet veta var all personal finns, för att möta de krav som ställs av arbetsmiljömyndigheten. Inomhusnät används därför också för positionering av personal och utrustning. Därför väljer LKAB att låta den egna organisationen ansvara för de nät och den radioutrustning som finns i gruvor och kontor – för att kunna styra och felsöka i vardagen. LKAB har i dagsläget 25 anställda som bygger och handhar de egna näten, som omfattar totalt 3000 accesspunkter. Fjärrstyrningen kräver högupplösta bilder, vilket gör att bandbredden inte räcker i LTE-nätet. Här har den nya globala standarden 5G sannolikt mer att ge när det gäller hög datakapacitet och låg latens. Sannolikt också en högre säkerhet.
 
Självkörande fordon, fjärrstyrning och positioneringstjänster tangerar de användarfall som även diskuteras för sjukhus. Robotkirurgi, tillsynsrobotar, positionering av sjukhussängar och även självkörande sängar finns med i de användarfall som har diskuterats för utvecklingsarenan i Rosenlunds sjukhus. För vård och omsorg gäller också tuffa myndighetskrav och lagkrav. NIS-direktivet, patientdatalagen, plan- och bygglagen, socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen är några av de regulatoriska ramverk som styr framtidens val av mobil teknik. Distansdiagnostik och hemmonitorering är exempel där Wi-Fi blir otillräckligt och valet istället blir en 3GPP-standard som 5G.
 
Även kommersiella fastighetsbolag ser en riktning med ett större eget ansvar som tjänsteleverantör. Fastighetsbolag blir tjänsteleverantörer i allt större utsträckning och behöver därför tillsäkra sig rådigheten över de frågor som berör nätplanering och drift. Det är inte att föredra att ha många externa aktörer som utförare i de egna fastigheterna – med större antenntäthet och fler uppkopplade prylar. Det är inte heller aktuellt att ha flera parallella nät. Robusthet och säkerhet blir en hygienfaktor för ett inomhusnät – precis lika viktigt som att det finns varmvatten i vattenledningarna.
 
I den struktur för affärsmodeller som diskuterades under strategimötet, åskådliggjordes just vilka typer av nyckelpartners (bild ovan) som behövs i en framtida digitalisering med mobila inomhusnät. Nyckelpartners är en av nio dimensioner i den struktur för affärsmodeller som diskuterades och beskriver vilka kompetenser och funktioner som behövs för att bygga och driva ett eget inomhusnät på ett säkert sätt – med sund affärsmässighet som grund.
 
I den diskussion som uppstod efter strategimötet den 17 september, lyftes frågan återigen om hur projektet 5G i byggnad kan hjälpa till med de organisatoriska frågorna. Det kan behövas en utvecklad neutral samlingspunkt för olika behov nu när startskottet går för 5G i Sverige den 10 november 2020. Att gå från testarenor till att kunna stötta med mer operativa insatser. Det kan vara beräkningar och en second opinion när det gäller de egna valen av inomhusnät. Det som telekombranschen kallar Total Cost of Ownership, TCO, är en av de delar som har efterfrågats. Om projektet 5G i byggnad ska rymma en förening eller en annan organisationsform får bli en fortsatt diskussion under hösten.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.