Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Db1518f4 49d6 7b89 d36a 683d301f522f

Cybersäkerhet – avgörande för tillit

Stanford Center of Digital Health lyfter fram cybersäkerhet som en avgörande faktor för uppkopplad hälsa. Utan tilliten från användarna, kommer våra samhällen att misslyckas med digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Det blir därtill samhällets lägre socioekonomier som kommer i kläm – risken för ett patienternas A- och B-lag är överhängande. Det visar studierna från USA.

USA utvecklar digital hälsa
Stanford University är hemvisten för 20 ännu levande Nobelpristagare och utgör en tongivande utvecklingskraft inom medicinsk teknik, även internationellt. Stanford Center of Digital Health består av ett dedikerat och mångsidigt team av universitetsintressenter inom hälsovård, innovation, informatik, mobil hälsa, big data och precisionshälsa för att driva på utvecklingen inom digital hälsa. I USA fullbordar nu digital hälsa sin övergång från ett framväxande ”koncept” till en rutinmässig del av sjukvårdsleveransen.

74% av USA:s unga välutbildade har wearables
Stanford Center of Digital Health har under en lång rad av år genomfört undersökningar av den amerikanska befolkningens attityder till digital hälsa. Studierna utförs tillsammans med RockHealth.org.

Det är förändringsbenägna och välutbildade grupper som dominerar användandet av bärbara sensorer – så kallade ”wearables”. För det första, är ägande av wearables fortfarande vanligare bland respondenter med "early adopter"-egenskaper: Hela 74 % av yngre respondenter med högre inkomst och högre utbildning uppgav att de äger en wearable under 2022. Ägande av wearables bland äldre respondenter med lägre inkomster och lägre utbildningsnivå ökar sakteliga, under 2022 på en betydligt lägre nivå, 21 %.

En gemensam nämnare är tilliten. Cybersäkerheten och tilliten måste öka. Annars ökar inte användningen av digital hälsa. I USA minskar intresset överlag att dela data med Bigtech – som Amazon, Apple, Google, Microsoft, Samsung, Facebook, med flera. Endast 7 % av respondenterna 2022 vill dela data med Bigtech. Tillit är nyckelordet.

Svenska förutsättningar – samtycke
Samtycke är enligt svensk lag en förutsättning för att kunna ha svenska medborgare uppkopplade med bärbara sensorer inom hälso- och sjukvården. Därför är tillit en självklar förutsättning. Tilliten omfattar givetvis cybersäkerhet – vetskapen om att uppkopplingen av hälsomätningen inte avbryts eller att obehöriga inte stjäl patientdata.

Sverige ligger två till tre år efter USA i utbyggnad av konnektivitet. Liksom USA är Sverige beroende av digitalisering för att klara välfärden i framtiden. I synnerhet för lägre socioekonomier. Genom att studera trenderna i USA, kan vi i Sverige redan nu dra slutsatserna att satsningen på cybersäkerhet blir en förutsättning för att klara välfärden – samt för att undvika ett A- och B-lag inom välfärdens brukare.

Redundans inomhus och utomhus. Distansövervakning med hjälp av sensorteknik. Egendiagnos och rådgivning. Konsultationer på distans. Integrerade journalsystem. Det är några av de kvaliteter som sjukvården och äldreomsorgen kommer att behöva för att klara att leverera de välfärdstjänster som lagtexten kräver – med det som kallas realtids patientdata.

Seminarium 16 maj - NIS 2 - Teknikval
Seminariet den 16 maj handlar om hur tekniken ska se ut – för att mäta upp till kommande lagstiftning och för att skapa tillit inför framtiden.

Syftet den 16 maj är att mejsla ut bilden av vilka teknikdelar som kommer att krävas för den konnektivitet som ska lösa digitaliseringen.

Detta inledande seminarium berör en bredare krets. Frågan som exempelvis kommunernas stadsarkitekter får hantera, är om parabolen nu gör sitt återinträde på svenska balkonger.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.