Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Dc55fe76 2052 45bd 9ef8 20fa94c91f86

 Projektets telekomexperter tar fram underlag för framtidens affärsmodeller. Med hög kostnadseffektivitet ska utbyggnad till hög uppkopplingshastighet inledas redan 2020. Med skalbara inomhusnät som gör det möjligt att växa med uppgiften. I grunden följer arbetet EU-kommissionens verktygslåda för 5G.

5G förväntas bli den infrastruktur för uppkopplingsmöjlighet (s.k. konnektivitet) som banar väg för nya produkter och tjänster och påverkar alla sektorer i samhället. Så inleds den samordnade EU-strategin för säkra 5G-nät.

Över 60 procent av svenskarna stöder landets EU-medlemskap. Något Swexit är inte i sikte utan Sveriges ambitioner kommer att harmonisera med EU:s. Det innebär ett fokus på EU:s digitala inre marknad och en svensk lagstiftning som följer EU:s strategier och direktiv.

Strategin för den digitala inre marknaden, som EU-kommissionen föreslog 2015, lägger grunden för ett enat och hållbart europeiskt digitalt samhälle.

EU:s vision för ett digitaliserat Europa inkluderar ett främjande av digital och ekonomisk konkurrenskraft i unionen och digital sammanhållning. I slutsatserna betonas de främsta prioriteringarna och utmaningarna för ett starkt, konkurrenskraftigt, innovativt och starkt digitaliserat Europa. Prioriteringarna avser

  • stöd till innovation och främjande av viktig europeisk digital teknik

  • respektera etiska principer och värden inom artificiell intelligens

  • stärka Europas cybersäkerhetskapacitet

  • förbättra de digitala färdigheterna

  • utveckla gigabitsamhället, inklusive 5G

5G – Enklare för kommuner och regioner
Som medlemsnation i EU, har Sverige givetvis stora möjligheter att dra nytta av Europas digitala sammanhållning. Direktiv och förordningar från EU kommer att omsättas i svenska lagar, förordningar och regleringsbrev. Svenska leverantörer blir genom en global standard mer konkurrenskraftiga. Standardiseringen kommer också att innebära att upphandling av lösningar inom exempelvis medicinsk teknik, e-hälsa, välfärdsteknik och hjälpmedel kommer att förenklas. Kraven från EU kommer att styra upp teknikvalen när det gäller artificiell intelligens, datalagring och cybersäkerhet. Standardiseringen kommer samtidigt att skapa ett större utbud av lösningar med högre kvalitet. Det är också 5G-utvecklingen som kommer att få ekonomiska medel inom innovation och marknadsutveckling.

Uppkopplingshastighet
Framförallt kommer svenska medborgare att få smak för snabb mobil uppkoppling. När nu stad efter stad får 5G i sina stadskärnor under 2020, kommer givetvis konsumenternas intresse för 5G och för snabb mobil uppkoppling att öka hastigt. Det kommer med tiden att upplevas irriterande att uppkopplingen är långsam inomhus men snabb på trottoaren utanför. Förväntningarna på fastighetsbolagen kommer successivt att öka. Inomhusnät kommer alltmer bli en del av övrig teknisk infrastruktur inomhus, som elnät, varmvattennät och avloppsnät.

Mobil uppkoppling – i små steg
För fastighetsägare blir det därför viktigt att kunna erbjuda sina hyresgäster bredband för mobila enheter allteftersom det upplevda behovet växer. Projektet 5G i byggnad för därför en diskussion med leverantörer om vilken teknik som passar bäst över tid. Vilken teknik som kan byggas i små steg och som möjliggör en övergång till kommande globala standarder, exempelvis 6G. Med en framtidssäkrad skalbarhet kan rimliga investeringar göras som också kan kostnadstäckas allteftersom gammal teknik kan ersättas.

Socioekonomi är förklarande
Inom telekombranschen är det väl känt att efterfrågan på ny mobil teknik är kopplad till socioekonomiska aspekter. De konsumentgrupper som först efterfrågar ny teknik tillhör förändringsbenägna inom hög socioekonomi. För att mobil digitalisering inte ska bli en klassfråga, är det därför viktigt också för allmännyttan att bygga in öppen och operatörsneutral infrastruktur för modern informationsteknik och underlätta trådlös kommunikation och mobiltäckning i byggnaderna.

Utbyggnadshastighet
Diagrammet ovan illustrerar telekombranschens samlade bedömning av hur 5G-tillväxt och 4G-utfasning kommer att te sig i Sverige. Bedömningen baseras på historik, prognoser och befolkningsdata. Det finns faktorer som skulle kunna accelerera utvecklingen, exempelvis framtida lansering av nya produkter som kräver snabb datauppkoppling med låg latens. Historiskt finns ett antal exempel på sådana lanseringar. Exempelvis dröjde det till lanseringen av Iphone 3, för att 3G-utvecklingen skulle ta fart på allvar. På samma sätt kan alltså efterfrågan av 5G få en accelererad utveckling när exempelvis VR-glasögon och robotar på allvar hittar fram till hushåll och företag. Det som med säkerhet kan sägas är att sådana händelser kommer att inträffa.

Strategimöte – affärsmodeller
Projektet 5G i byggnad räknar redan på lösningar för hur fastighetsbolag ska kunna bygga kostnadseffektiva inomhusnät. Det finns gedigna beräkningsmodeller framtagna som också beaktar önskemålen från fastighetsbolag att kunna arbeta med skalbarhet över tid. Ett antal alternativa affärsmodeller är framtagna som beaktar vilka kostnadsbesparingar som mobiloperatörerna kan tillgodoräkna sig när fastighetsägare bygger egna nät. Affärsmodellerna kommer att behandlas under strategimöte tio i september 2020.

Höstens strategimöten blir de tionde och elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G.

Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.

Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.