Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
184cdd3b c6c3 4321 80d9 ed506fdca541
I veckan som gick togs ett viktigt steg för samordning av den mobila digitaliseringen i Region Stockholm. Skärgårdens exekutivkommitté med Landshövdingen i spetsen fick ta del av samordningsgruppens förslag till 5G-nät och installationer i länets skärgårdskommuner.

Det handlar om en helhetssatsning med 5G som förtecken. En satsning där Nackamasten blir paraplynätets centrum och samordningen av tekniklösningar utformas i två utvecklingsgrupper med deltagande kommuner. Livet på skärgårdsöarna kan då kompletteras med självkörande färdtjänst och leveranser med drönare. Hemmonitorering, distansdiagnostik och uppkopplade hjälpmedel blir möjligt i de digitala oaser som byggs inom paraplynätets räckvidd och med en sammanhållande integrationsplattform för deltagande kommunala förvaltningar.

Civilsamhället får en central roll i samordningen på öarna. Samfällighetsföreningar, tomtägarföreningar samt företag inklusive jordbrukare bidrar till de lokala lösningar som behövs för att signalerna ska kunna nå fram och tillbaka till Nackamasten. Förebilderna hämtas från 5G-lanseringen i USA och Australien – men inte minst från samarbetet med Luleå Tekniska Universitet. Projektet #Fulltäckning är givetvis en förebild när extrem glesbygd ska digitaliseras. Det finns många intressanta installationer i Norrbotten som förtjänar uppmärksamhet. Eller vad sägs om en solcellsdriven basstation i Abisko nationalpark? Inte en meter kabel har grävts – varken elkabel eller fiber. 

Stockholms skärgård är ett av Sveriges vackraste vattenlandskap. Stockholms skärgård har därför mycket att vinna på en mobil digitalisering. Varje sommar flyttar 100 000-tals personer ut till Stockholms skärgård för att fira semester. Många vill kunna tillbringa sin ålderdom i denna vackra miljö. Många vill kunna driva företag i skärgårdskommunerna. Många vill kunna arbeta hemifrån – inte minst i coronatider – och väljer gärna det egna skärgårdshuset som utgångspunkt. Hög livskvalitet är givetvis ett centralt motiv men skärgårdslivet omfattar även komplikationer. Det är inte minst kostsamt för den kommunala förvaltningen – exempelvis med långa och dyra hemtjänstresor. 

Här kan den mobila digitaliseringen bidra med nya lösningar. Därför diskuteras nu tekniklösningar som möjliggörs av 5G. Självkörande färdtjänst på södra Ljusterö – eftersom taxi från Åkersberga har för långt att åka. Leveranser av livsmedel med drönare – eftersom skärgårdsbåtens turlista är gles. Hemmonitorering av folksjukdomar – eftersom primärvårdens köer blir allt längre.

Att bo i en miljö med 24 000 öar blir krångligare än att bo i en förort innanför tunnelbanenätet. Med ny teknik håller skillnaderna på att suddas ut. Därför är det även intressant för stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad att vara med i samordningen med skärgårdskommunerna. Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning samt Skärholmens Stadsdelsförvaltning kommer att delta i var sin utvecklingsgrupp enligt förslaget. Enskede-Årsta-Vantör kan här bidra med sitt Verklighetslabb Stureby – en testbädd för välfärdsteknik.

Stockholms skärgård utgör ett aktuellt exempel på extrem glesbygd där 5G som säkert end-to-end-system blir det bärande nätet både inomhus och utomhus. Här har 5G de tekniska kvaliteter som krävs för att både bli mer kostnadseffektivt och mer säkert än jämförbara alternativ som exempelvis Wi-Fi 6. 

I release 17 av 5G-standarden utformas de vertikala kopplingarna till angränsande ekosystem. Däribland drönare, satellit och internet. Det passar utmärkt inför kommande projektarbete i samordningen med Region Stockholm. 5G i byggnad tillsätter internationell expertis för att utforma de kommande inomhusnäten och dess kopplingar till paraplynät.  

Att bygga kostnadseffektiva inomhusnät kommer utöver de tekniska kvaliteterna att inkludera både affärsrelaterade och juridiska frågeställningar. Projektet 5G i byggnad tar därför initiativ till att via en förening kunna erbjuda oberoende rådgivning, utredningar och myndighetsdialog. Därför inleds nu samverkan med Användarföreningen, som har fem års erfarenhet av lagreglerad teknik inom samhällskritisk verksamhet. Teknikhuset lanserar också ett omfattande seminarieprogram inför 2021 – där 5G-applikationer utgör kärnan. 

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.