Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
23e06e93 fdbe 422c 804b d1eb49478dab
Årets första seminarium genomförs den 9 februari och samlar ledande aktörer med temat 5G inomhus. Det blir det första i en serie av 12 seminarier som på olika sätt kommer att definiera och utveckla möjligheterna med 5G.

För projektets deltagande organisationer är seminarierna kostnadsfria. Seminarierna finansieras med avgifter från externa besökare.

Den 19 januari 2021 inleds lanseringen av 5G i Sverige genom Post- och telestyrelsens auktion. Det första seminariet kopplar därför till en generell betraktelse av hur mobiltäckning inomhus på olika sätt kan åstadkommas.

5G förknippas med den fjärde industriella revolutionen och kommer att ge stora möjligheter till teknisk utveckling, även i byggnader. Redan 2024 kommer de allra flesta insatsvaror vi känner till vara mobilt uppkopplade. Samtidigt kommer 3G att avvecklas av de ledande svenska mobiloperatörerna. Avvecklingen kommer att ske successivt och vara helt genomförd år 2025. Det innebär att signalmottagningen i en byggnad kommer att påverkas de närmaste fem åren. Besökare som befinner sig i bostäder, kontor och publika byggnader, kommer att få svårare att använda sin smartphone och andra uppkopplade produkter som används dagligen, exempelvis Permobiler, sensorarmband och andra e-hälsorelaterade sensorer.

Den 23 februari genomförs seminarium 2 – med temat Wi-Fi eller 5G. Wi-Fi är den vanligaste tekniken inomhus men nu kommer 5G. Seminarium 2 syftar till att utveckla dina kunskaper om skillnaderna och hur standarderna nu utvecklas i samma riktning. 

Den 2 mars genomförs seminarium 3 – med temat 5G för tekniker. Fastighetstekniken kommer att genomgå en revolution med 5G. Seminarium 3 syftar till att vässa organisationens egna tekniker i kunskaper om hur 5G möjliggör kablagefri uppkoppling, Network Slicing och batteridrift.

Introduktionen av 5G i byggnader berör stora grupper av yrkeskategorier i fastighetsbolag. Kommande seminarier har till syfte att utveckla kunskapsområden för var och en av dessa. 

Befattningar i fastighetsbranschen som involveras i kommande seminarier:
Seminarierna under 2021 kommer att spänna över breda områden – från nätplanering till affärsmodeller. Det kommer att finnas värdefullt innehåll för såväl driftstekniker som för bolagsstyrelser.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.