Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
02c8b144 0033 4f79 b6ea f52515c1f3b9
I veckan gick startskottet för en ny gruppering inom projektet 5G i byggnad. Ett konsortium för autonoma flygplatser – där den fjärde industriella revolutionen med mobil digitalisering utgör en tydlig grund.
 
Projektet 5G i byggnad kommer inledningsvis att leda satsningen med deltagande från Saab, Ericsson, ASSA ABLOY, Combitech och Luftfartsverket. Satsningen involverar dessutom en rad svenska flygplatser.
 
Målet är att utveckla visionen Den autonoma flygplatsen till en ny svensk exportprodukt. En flygplats som ökar tillgängligheten och hållbarheten för passagerare och gods, med ökad flexibilitet och minskade kostnader. Den autonoma flygplatsen ska också vara förberedd för en infrastruktur där drönare och elektrifierad drift är en integrerad del. Automation och artificiell intelligens inom säkerhet ska också möjliggöra en säker och samtidigt mer smidig och effektiv hantering av identitets-, access- och säkerhetskontroller samt besökarflöden.
 
Satsningen samverkar med ett antal flygplatser samt med testarenan i Örnsköldsvik, etablerad för att utveckla och testa lösningar som inriktas mot ökad säkerhet, kostnadseffektivitet, förbättrad kapacitet och hållbarhet för en flygplats. En första systemlösning och testbädd provas ut med ett antal svenska flygplatser som är projektets tvillingar – Bromma, Västerås, Trollhättan, Norrköping, Storuman, Hemavan, Lycksele, Arvidsjaur, med flera. Diskussioner förs i syfte att etablera utvecklingsverksamheten i anslutning till Västerås Flygplats.
 
Målsättning för initiativet är att Västerås flygplats med tillhörande tvillingar ska vara automatiserade år 2023.
 
Testbädden ska skapa en ”Industrial Readiness Package” som i sin helhet eller i sina delar kan visas upp och erbjudas på marknaden för implementering.
 
Med 5G som möjliggörande teknologi, ska leveransen ha följande nyckeltal i målbilden:
  • Reducera den operativa kostnaden för en flygplats med 30%
  • Minska miljöavtrycket med 50%
  • Öka andelen nya tjänster med 50%
Detta uppnås genom tekniska strukturförändringar, där svensk industri redan har en stark global position:
  • Digitalt kontrollerade flöden
  • Digital övervakning av säkerhet, system, flygledning
  • Automatisering/ robotisering av olika moment
  • DronePort för drönare
  • Green Commuting – elektrifiering
Flygbranschen bedömer att passagerarantalet inte kommer att uppnå de nivåer som var rådande innan coronakrisen förrän om några decennier. Behoven av en strukturförändring är därför nödvändig. En förutsättning för att flygplatsverksamheter ska kunna bedrivas är att kostnaderna kan anpassas till intäkterna. En parallell förutsättning är att flygplatserna kan anpassas till den elektrifiering och digitalisering som flygbranschen står inför – med elflygplan och drönare.
 
Här kommer att behövas en kraftfull teknisk ansats med nationella finansiella insatser. Svensk industri har en globalt ledande position inom utmaningens centrala delar. Inte minst inom 5G.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.  
 
Trevlig fortsatt sensommar!