Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
2a50a0f4 53ca 4186 8ad2 404cd6587770
Nu kommer det allt fler jämförelser mellan 5G och Wi-Fi 6. Labtester och fakta som beskriver skillnaderna. Slutsatserna är allt tydligare och ger allt säkrare indikationer, med besked om i vilka applikationer som de två teknikstandarderna passar bäst. Projektet 5G i byggnad arrangerar under våren en serie med seminarier där jämförelsen kommer att belysas – specifikt skillnaderna mellan 5G och Wi-Fi 6.
 
Wi-Fi kommer att fortsätta dominera marknaden för anslutning inomhus – i de fall där det inte finns krav på säker kommunikation. Detta inkluderar rent allmänt bostäder och vissa industriella applikationer där kraven på tillförlitlighet är låga och rörlighet inte behövs. Typiska fall är informationsteknologi och billig enhetsanslutning i företag och hemapplikationer. Kraften i Wi-Fi är den breda tillgången på enheter till låg kostnad. Wi-Fi 6 över 6 GHz-bandet förbättrar också Wi-Fi-prestanda inom områdena latens och tillförlitlighet.
 
Emellertid finns det anledning för fastighetsägare att tänka efter före. Utöver de tekniska skillnaderna finns det finansiella och affärsmässiga aspekter som kommer att fälla avgörandet. Inomhusnät är dyra att bygga och driva – oavsett om det är nät för Wi-Fi 6 eller för 5G. För en fastighetsägare borde tidshorisonten för en sådan investering inte understiga 5-10 år.
 
I det tidsspannet kommer en rad nya uppkopplade produkter att introduceras på marknaden. Produkter som ska användas av hyresgäster både inomhus och utomhus – med höga krav på tillförlitlighet och cybersäkerhet. Ett uppenbart exempel är de lagreglerade produkter som kommer till användning inom e-hälsa inom en snar framtid. Här kommer lagstiftningen att ställa krav på tillförlitlighet och cybersäkerhet. Med de alltjämt ökande kostnaderna för sjukvård, kommer uppkopplade sensorer och annan medicinsk utrustning att öka markant i samhället. En hyresvärd kommer att behöva förhålla sig till sådana förväntningar från enskilda hyresgäster, från sjukvården och från lagstiftaren. Socialdepartementet har satt måldatum 2025 för Sveriges e-hälsosatsning.
 
En fastighetsägare behöver också förhålla sig till de egna framtida behoven av uppkopplad fastighetsteknik. Nya sensorer som mäter exempelvis temperatur, luftflöde, luftfuktighet och CO2 kommer att monteras i befintliga fastigheter. Med allt kraftfullare batterier möjliggörs installationer utan signalkabel och då kommer batteritiden att fälla avgörandet. Här har 5G-tekniken en tiofaldig fördel jämfört med Wi-Fi 6.
 
LTE- och 5G-distributioner gynnar bägge dessa professionella applikationer genom att ge bredare täckning, ökad mobilitet och mer stabil latens än Wi-Fi. Dessa egenskaper möjliggör nya trådlösa applikationer utanför vedertagna Wi-Fi-funktioner. Privat LTE eller 5G på ett licensierat band erbjuder 20 gånger så stort täckningsområde jämfört med Wi-Fi 6, vilket är viktigt utomhus. Men det är kombinationen av extrem tillförlitlighet och låg latens som ger de största fördelarna. Kraften i 5G ligger i dess inbyggda kapacitet för URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication), med hög radioeffektivitet och kombinationen av licensierat och olicensierat spektrum.
 
Företagsanvändare kommer att dra nytta av de viktigaste fördelarna genom samdistribution av Wi-Fi och 5G med olika applikationer. En enda nätverkslösning och automatiseringslösning kommer att behövas för att hantera en sådan kombination. Även Wi-Fi 6 kommer att behöva en core-lösning i release 17 av 5G-standarden – för att på ett ordnat sätt kunna kopplas ihop med 5G-nätet. Release 17 innehåller kopplingen från 5G till andra ekosystem, exempelvis Wi-Fi och satellituppkoppling. 5G kommer därigenom att bli ryggraden i den mobila digitaliseringen globalt.
 
5G är den första radiotekniken som är utformad för att ge ultra-pålitlig trådlös anslutning för användningsfall med operativ teknik. 5G ger alltså fördelar inom rörlighet, tillförlitlighet, låg latens och spektral effektivitet.
 
Det finns därför ett stort intresse för 5G-teknik från industrin, vilket framgår av flera applikationer för lokala 3,5 GHz-licenser i Tyskland. Antalet privata LTE-utbyggnader ökar globalt och dessa har visat sig leverera några av fördelarna med 5G inom områdena täckning, stabil latens och rörlighet. Fastighetsbolagen närmar sig de behov som tidigare har varit typiskt industriella. Även fastighetsbolag kommer att ha hyresgäster med krav på högsta cybersäkerhet – exempelvis advokatbyråer, patentbyråer, mediebyråer och sjukhus. Även fastighetsbolag kommer att behöva högupplösta och dataintensiva applikationer samt robotik i en snar framtid. Därför är det viktigt för fastighetsbolag att sätta sig in i vilka investeringar som behövs för framtiden.
 
Att bygga kostnadseffektiva inomhusnät kommer utöver de tekniska kvaliteterna att inkludera både affärsrelaterade och juridiska frågeställningar. Projektet 5G i byggnad tar därför initiativ till att via en förening kunna erbjuda oberoende rådgivning, utredningar och myndighetsdialog. Därför inleds nu samverkan med Användarföreningen, som har fem års erfarenhet av lagreglerad teknik inom samhällskritisk verksamhet.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.