Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
161270b4 76a3 cdb2 b36f 1fba8f6f60f3

Robotisering i hemmiljö
Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv.
Plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen.

Det är två av huvuddragen i den nya svenska socialtjänstlag som träder i kraft i januari 2023. Här finns alltså utrymme för den digitalisering som möjliggörs med 5G och 6G. Med robotik och sakernas internet – understött av edge computing med artificiell intelligens (AI).

En viktig aspekt för personer med nedsatt funktion är att vara oberoende – med bibehållen personlig integritet hela livet. Livslångt boende innebär att det ska vara möjligt att åldras i sin bostad – med lämpliga bostadsanpassningar. Att ta sig från rullstolen till en intelligent dusch är ett centralt exempel. Ett exempel som blir ett Hackathon nästa år.

Testmiljö i Järfälla – och ny visionsfilm
Den intelligenta duschen kommer att vara en av de tänkta installationerna i den testmiljö som nu byggs i ett äldreboende i Järfälla norr om Stockholm. Här kommer ett brett spektrum av teknik testas – även sådan teknik som passar bra för ett livslångt boende i en vanlig hyreslägenhet. Från enklare välfärdsteknik till komplex distansdiagnostik.

I december 2021 inleddes produktionen av visionsfilmen om 5G i hälso- och sjukvård. Visionsfilmen omfattar de fördelar som 5G ger samhället. Där återfinns samhällets övriga fastigheter i formen av en röd stuga i skärgårdsmiljö. Distansuppkoppling i bostadsfastigheter skapar just nu underlag för en andra visionsfilm. Den nya filmen beskriver den uppkopplade teknik som kommer att vara aktuell i en vanlig hyreslägenhet som är tekniskt anpassad för livslångt boende. Vid sidan av sjukhus, kan ett livslångt boende i framtida format rankas bland de mest tekniskt komplexa.

FN och livslångt boende
Agenda 2030 utgör en politisk vision för de 139 nationer som har undertecknat FN:s globala mål för hållbar utveckling, däribland Sverige. Ett av delmålen innebär att våra bosättningar inom åtta år ska vara anpassade för livslångt boende. Även för äldre och för personer med funktionshinder ska tekniken och byggandet bidra till ett ökat oberoende och till ökad tillgänglighet. Speciellt i en nära framtid då leveransen av hemtjänst minskar med 30 % och då också resurserna till personlig assistans och ledsagning dessvärre minskar i samhället. Här kan tekniska lösningar ge ökad livskvalitet. Teknikområdet Sömn och hygien kan sammanfattas med exemplet att ta sig från en intelligent säng till en intelligent dusch, med en elektrisk rullstol och lyfthjälpmedel däremellan. Med hjälp av automation, robotik, sensorer och fjärrövervakning ska alla kunna ta sig ur sängen säkert för att ta en dusch. Det bygger på teknik som redan finns inom industrin. Nu ska kunnandet appliceras i livslångt boende.

Multisjuka äldre
Även sjukvård ska i allt större omfattning levereras i hemmet – snarare än på sjukhus. Sensorer direkt på kroppen blir vanligare. För att tidigt kunna upptäcka förändringar i hälsa samlas multivariabelt data via olika sensorer. Byggnader blir därför anpassade till säker mobil uppkoppling med hälsodata. Den mobila uppkopplingen ska vara stabil och säker även på bussen, i livsmedelsbutiken, på arbetsplatser och i samlingslokaler. Diabetes, hjärtåkommor, blodcirkulation, kol och andra yttringar av våra folksjukdomar kan då följas utan att skapa köer i sjukhusens väntrum eller på akutmottagningar. Byggnader förbereds för sensorer som också kan upptäcka förändringar i bostadssituationen – exempelvis brandrök, fallolyckor, ospolade toaletter och oöppnade kylskåp. Uppkopplade bostäder blir säkrare för de boende och tryggare för anhöriga.

Hackathon med globala experter
Ovanstående funktionskluster kommer att förverkligas med deltagande av hundratals teknologer från Sveriges tekniska högskolor. Hackathon är ett arrangemang där systemutvecklare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att utveckla nya lösningar. Med start under 2023 arrangerar projektet 5G i byggnad ett första Hackathon med teknologer från KTH, Chalmers, Linköpings Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Tekniska experter från ledande globala företag kommer att vara närvarande via länk i Europa och USA. Arbetet utförs med riktlinjer från bland andra Industrial Internet Consortium (IIC). Prissumman 30 000 kronor går till de teknologer som på kortast tid beskriver den mest funktionella lösningen. En lösning som på kort tid kan vidareutvecklas och lanseras i samverkan mellan ledande globala företag.