Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
6086877c 38cd 47a7 a6b7 a1fb1d8133fd
Är flyget uträknat som transportslag? Sannolikt inte. Nu utvecklas detaljerna i projektet Den autonoma flygplatsen. 5G-projektet som bidrar till att hela avlånga Sverige kan leva.
Inom ramarna för projektet 5G i byggnad inleds nu förstudien för Örebro Airport. En ansats som kopplas till energiforskning på KTH och Linköpings Universitet samt affärmodellering vid Örebro Universitet. Arbetet genomförs i samverkan med Grön Flygplats – ett initiativ där 26 svenska flygplatser deltar. Även Swedavia har givetvis intresserat sig för den landstäckande delen av projektet, med elektrifierad och automatiserad logistik.
 
Förstudien med Örebro Airport har fokus på fraktflyg. Det innebär utvecklande diskussioner med flygplatsens aktörer DHL och Fedex. Arbetet har också inkluderat diskussioner med PostNord, Bring och andra ledande logistikföretag. Den affärsmodell som projektet skissar på, skapar ett nationellt logistiksystem för ”Last Mile Delivery”. Last Mile-begreppet inkluderar näringspolitik, miljöpolitik och regionalpolitik. 

Med Last Mile-begreppet formas regionala möjligheter för lokal detaljhandel, äldreomsorg och sjukvård. Lokala shoppingcentra kan på ett mer jämbördigt sätt konkurrera med globala aktörer. Äldre medborgare i glesbygd och skärgårdsregioner kan få post, livsmedel, varma måltider och läkemedel ända in i huset.

Med Last Mile-begreppet formas en mer miljövänlig distribution med drönare. Med 80 km i timmen och med 80 turer per dag, kan en obemannad drönare leverera med en snabbhet och med ett CO2-avtryck som är överlägset en dieseldriven skåpbil. 5G och automationen på flygplatsen borgar för säkerheten i olika dimensioner. Projektets fönstermonterade ”kattlucka” med minimal bostadsanpassning säkrar att varje försändelse också kan nå sin mottagare på ett säkert och regnfritt sätt.

Regionen och kommunerna i Örebro län är i allra högsta grad involverade i förstudien – både näringspolitiskt och regionalpolitiskt. Förstudien med Örebro Airport blir därför stilbildande för andra regioner och kommuner med egen flygplats. Det blir allt tydligare att flyget som transportslag kommer att utvecklas och ta en helt ny roll i alla delar av Sverige. 

Frågan som transportpolitiska följare ställer sig är vad som nu händer med snabbtågen. Frågan finner sitt svar i klimatdebatten. Engelsk forskning visar att det tar närmare 100 år att återhämta det CO2-avtryck som ett snabbtågsbygge för med sig. I kalkylen krävs fullbelagda tåg med eldrift, något som kanske är möjligt i England men bara i vissa delar av Sverige. En snabbtågsträckning till Storuman kommer inte att vara nationalekonomiskt eller miljömässigt möjligt att bygga. Därför ska Storumans flygplats givetvis vara en av de flygplatser som på sikt ska inkluderas i projektet. Andra små kommunala flygplatser som ser en utvecklingsmöjlighet och har anmält intresse är Torsby och Västervik. 

Istället för snabbtåg får vi flyg. Flygindustrin vidareutvecklar nu passagerarplan som inte släpper ut koldioxid. Airbus har flera vätgasdrivna passagerarplan på gång. Kanadensiska de Havilland likaså. Redan om fyra år kan en Dash 8 från de Havilland med elmotorer tas i drift och blir då det största vätgasdrivna passagerarflygplanet för cirka 40 passagerare. Även eldrivna drönare för persontransport lanseras nu världen över.

Det blir således ett tryck på att också anpassa flygplatserna inför de förändringar som flygbranschen står inför. Föreningen Svenskt Flyg har uttryckt stöd för projektet Den autonoma flygplatsen, med argumentet att digitalisering och automation måste få en betydande del i arbetet med att uppgradera svenska flygplatser och öka kostnadseffektiviteten. 5G är därför den röda tråden i projektet. I release 17 av 5G-standarden, som kommer efter sommaren 2021, finns kopplingarna till andra ekosystem för att kunna vidareutveckla det digitaliserade flygets alla delar. 5G-standarden kopplar då till satellit, drönare, internet, Wi-Fi och broadcasting, vilket skapar stora utvecklingsmöjligheter för flygplatser i alla delar av landet.

Efter sommaren arrangeras ett seminarium med temat Den autonoma flygplatsen. Målgruppen är främst regionernas utvecklingsstrateger, kommunala flygplatsbolag, teknikleverantörer, operatörer och logistikleverantörer.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.