Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Df67b3a6 5ef3 4224 a710 402146d28c3f
5G innebär en industriell revolution – med möjlighet till allt fler mobilt uppkopplade saker. Saker som kan interagera. Saker som kan leverera värdefull information. Saker som håller oss friska, som levererar varor, som helt enkelt gör livet bättre och arbetslivet mer effektivt.
 
En rimlig fråga är hur en ökande mängd uppkopplade saker inomhus ska underhållas. Delvis kan svaret på frågan hämtas ur samma industriella revolution – sakerna kommer själva att meddela när de behöver service och underhåll. Sakerna kommer till och med att automatiskt skicka en arbetsorder till rätt serviceleverantör.
 
Men frågan är hur det blir i praktiken. Med uppgraderingar av mjukvara i olika produkter. Med återkommande versioner av bättre och modernare hårdvara. Med nya användare på kontoret som ska ges behörighet för olika delar av den digitala verkligheten.
 
Att underhålla själva inomhusnätet kommer att vara en viktig dimension. Med basstationer, radioenheter och antenner. Därtill kommer att underhålla allt det som är uppkopplat på nätet.
 
Många av oss delar sannolikt samma blandade känslor inför att byta den egna mobiltelefonen till en ny. Att överge den gamla trotjänare som vi kamperat ihop med i flera år och som vi lärt oss hantera. Att möta en ny modell som kan utföra mer tjänster men som samtidigt ska konfigureras, laddas med adresser, bilder, dokument och lösenord – och med nya appar. En ny modell innebär alltid att vi behöver sätta oss på skolbänken igen. Mobiltelefonen utgör ett bra exempel på vad som väntar oss för alla andra uppkopplade produkter som vi ska omge oss med i en snar framtid.
 
I en svunnen tid ringde vi till portvakten. En trygg gestalt med stor nyckelknippa som kunde laga trasigt eller som visste vem som kunde.
 
Projektet 5G i byggnad inleder nu ett delprojekt som heter Firstline-support. Delprojektet tar sin utgångspunkt i den lista med hundratalet 5G-applikationer som definierades för sjukhus på senaste regiongruppsmötet.
 
Firstline-support utgår från den etablerade sanningen från affärsområdet Facility management – att det är olönsamt att bara laga hissen när ett servicebesök utförs i en fastighet. Väl på plats, görs även förebyggande underhåll på ventilationssystemet, på passagesystemet, på brandsäkerhetssystemet och på telefonväxeln. Servicebesöket avslutas med att byta ett trasigt lysrör i receptionen.
 
Delprojektet Firstline-support kommer att ge oss signalementet på framtidens portvakt. 5G-standarden ger oss en första kunskap om vad verktygslådan kommer att innehålla när den mobila tekniken närmar sig IT-sektorn. Vilken kompetensprofil som behövs för att överblicka all den teknik som är uppkopplad i en specifik ”slice”. Att förstå hur kontaktytan mot produktleverantörernas serviceorganisationer ska vara uppdaterad för att säkra eskalering och tillgången på specialservice. Att förstå hur upphandling och avtalsskrivning för produktservice ska passa in i helheten.
 
Delprojektet Firstline-support blir ett joint venture med projektets utvecklingspartners. Rosenlunds sjukhus blir ett lämpligt övningsexempel med en bruttolista på ett hundratal mobilt uppkopplade applikationer – från komplex medicinsk teknik till enklare fastighetstekniska sensorer. Här kommer givetvis att ställas tuffa krav på SLA och inställelsetid. SLA är en förkortning av Service Level Agreement och är en metod för att ange vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla – som i detta fall kan vara en mobil uppkoppling för hälsodata. Framförallt kommer det att behövas kunskap om inomhusnätets uppbyggnad, konfiguration – inklusive kunskap om uppkopplad teknik.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.