Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Eef56922 18d9 36fb fda0 a2259ba06079
Seminarium – 5G Affärsmodeller
Den 19 augusti arrangeras ett seminarium med temat 5G Affärsmodeller. Det blir en ordentlig genomlysning av de möjligheter som finns när det gäller 5G och inomhusnät – för fastighetsbolag. Erfarenheterna hämtas från USA och andra länder, där 5G-utvecklingen redan har pågått i två års tid. 

Behovet av insikt är stort. Under seminariet den 25 maj lyftes affärsmodeller fram som det viktigaste utvecklingsområdet. Frågan till seminariedeltagarna, som ställdes av VärmdöBostäders digitalstrateg, ”Vilken är er största utmaning med 5G-utbyggnaden?”, gav svar enligt bilden ovan.

Höstens första seminarium ägnas därför i sin helhet till affärsmodeller. Med erfarenheter från marknader som introducerade 5G redan för två år sedan och där diskussionerna om affärsmodeller har kommit längre än i Sverige. 

En av programpunkterna den 19 augusti handlar därför om utvecklingen i USA. Carl Gunell är en av grundarna av amerikanska Geoverse och med över 25 års erfarenhet inom telekom. Carl började sin karriär på Ericsson, där han har haft ledande befattningar inom försäljning, projektledning och IT. 

Den 19 augusti deltar även svenska organisationer, bland andra Stronghold och Sveriges Allmännytta.

Rådighet och kontroll
Affärsmodeller handlar inte bara om pris och prestanda. Digitaliseringen med säker uppkoppling inomhus ökar i betydelse i samhället – i takt med att mobildatamängderna ökar. Hyresgästerna kommer att förvänta sig en bra och säker uppkoppling även då 2G och 3G avvecklas om några år.

På ett eller annat sätt måste hyresvärdar kunna erbjuda den kapacitet och säkerhet i inomhustäckning som en hyresgäst kan komma att förvänta sig inom fem år. Behoven av uppkoppling kommer att variera. Hyresvärden måste därför kunna erbjuda sina hyresgäster lösningar som gör att de vill och kan stanna kvar som hyresgäster. Det visar utvecklingen i USA. Mobil uppkoppling med hög cybersäkerhet kommer att likställas med vattenledningar och elledningar i en byggnad.

Konkurrensutsatta fastighetsbolag måste därför ha rådighet och kontroll över utvecklingen av de inomhusnät som byggs i de egna fastigheterna. De finansiella riskerna är betydande, exempelvis att en framtida värdering av en fastighet påverkas av att hyresgäster inte kan få sina behov tillgodosedda när det gäller en cybersäker mobiluppkoppling.

Om detta handlar höstens första seminarium den 19 augusti – 5G Affärsmodeller.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.