Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
9ed0b4eb 1448 4024 9b8a b3fa49a6e093
Det var introduktionen av Iphone 3 sommaren 2008 som satte igång volymtillväxten för 3G. På samma sätt kommer nya mobilt uppkopplade produkter och appar att sätta fart på volymtillväxten för 5G. En smygtitt på den asiatiska marknaden ger oss en bra bild om vad som väntar Sverige bara inom några år. För våra fastighetsbolag innebär detta att inomhusnäten successivt måste byggas ut för att klara en ökande efterfrågan av mobildata.
 
En successiv utbyggnad av inomhusnät inbegriper den teknik som ska vara uppkopplad. Däribland fastighetsteknik och hyresgästernas teknik.
 
Inomhusbehoven har sannolikt förändrats redan genom corona-krisen. Företagsledningar och medarbetare har upptäckt att det faktiskt går att arbeta hemifrån. En säkrare och mer högupplöst uppkoppling för distansuppkopplade möten kommer exempelvis att ändra synen på hur kontorslokaler och hemmiljön ska utnyttjas. Även hållbarhetsmålen bedöms få en allt större inverkan på sättet vi arbetar i framtiden. Med ett minskat resande ökar fokus på en högkvalitativ uppkoppling.
 
I hemmiljön och på kontoret tillkommer därför en rad nya uppkopplade tjänster som kommer att ha höga uppkopplingskrav på sig.
 
En successiv utbyggnad som kopplas till en lämplig affärsmodell gör det möjligt för fastighetsbolag att uppnå ett positivt kassaflöde från inomhusnätet. Egen rådighet och flexibilitet blir därför två nyckelbegrepp för fastighetsbolag. Förmågan att kunna möta växande behov av mobildata med fokus på sund affärsmässighet.
 
3G introducerades 2001 i Sverige men det dröjde till 2008 för datavolymen att öka på allvar – genom introduktionen av Iphone 3. Det vittnar om att utvecklingen är teknikdriven och att affärsmodellerna måste anpassas till att nya produkter kan förändra situationer på ett överraskande sätt. Exempelvis kan ”årets julklapp” öka behovet av mobildata över en natt. Så var fallet med surfplattan som blev årets julklapp 2010.
 
Digitaliseringen skapar nya tjänster. Tjänsterna omfattar tre områden. Det första området understödjer hyresgästernas verksamheter. Det andra området är sammanlänkande för fastighetens egen teknik. Det tredje området understödjer hållbarhetsutveckling i ett bredare perspektiv. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges energianvändning och har därför en stor klimatpåverkan. Det angår både hyresvärd och hyresgäst.
 
De tjänster som digitaliseringen sammantaget skapar inomhus blir en del av fastighetsbolagens affär. Därför behöver fastighetsbolagen egen rådighet över sina inomhusnät. Sammantaget skapar inomhusnäten en bas för nya affärsmodeller. Affärsmodellerna kommer att behandlas under strategimötet den 17 september 2020.
 
Höstens strategimöten blir de tionde och elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G.
 
Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.
 
Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.
 
Trevlig sommar!